Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij everzwijnen in Wallonië

Er is Afrikaanse varkenspest aangetroffen bij everzwijnen in Wallonië, in de gemeente Etalle (provincie Luxemburg). 

Everzwijnen zijn drager van het virus. De ziekte is niet besmettelijk voor de mens. De activiteiten van de verschillende bevoegdheidsniveaus worden gecoördineerd om de mogelijke verspreiding van het virus via wilde everzwijnen (gewestelijke bevoegdheid) en naar varkenshouderijen (federale bevoegdheid) te voorkomen. België is wat betreft de varkensbedrijven nog steeds gevrijwaard van de ziekte.

Meer informatie: Persbericht van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, en de Service Public Wallon (13/09/2018)

Voor alle actuele informatie kunt u terecht op de nieuwe website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): http://www.favv.be/avp/. Deze website behandelt alle aspecten die verband houden met de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest in de varkenshouderij.

Om de ziekte buiten de varkenshouderijen te houden zijn bioveiligheidsmaatregelen (in het bijzonder externe bioveiligheid) essentieel.

Bekijk hiervoor onze video externe bioveiligheid: https://www.youtube.com/watch?v=hP3lgnQcZzU

Een samenvattende brochure over bioveiligheid vind je hier: https://www.varkensloket.be/Portals/63/Documents/varkens_gezond_houden_brochure.pdf

Op 2 oktober 2018 wordt in Merelbeke, Burgemeester Van Gansberghelaan 109, de demonamiddag Bioveiligheid en Melkhygiëne (varken en rundvee) georganiseerd: https://lv.vlaanderen.be/nl/demonstratie-bioveiligheid-en-melkhygiene-varken-en-rundvee-ilvo-plant-merelbeke

Bij het gebruik van biociden (ontsmettingsmiddelen of plaagbestrijding) zijn volgende aandachtspunten van belang: https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/runderen/advies-publicaties/biociden-welke-producten-en-welke-procedure-moet-u-als-veehouder

De toegelaten biociden vind je hier: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/_documents/ListedesPBPT3_ECBO_AFSCA17Sept.2018-NL.pdf

Er zijn een aantal gedragsregels voor wie in de natuur komt, die de verdere verspreiding van de ziekte kan helpen tegengaan: https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest.

Persbericht 30% VLIF-steun voor bioveiligheidsinvesteringen.