Afrikaanse varkenspest (AVP)

Everzwijn in bos

In 2018 dook het AVP-virus op bij everzwijnen in de provincie Luxemburg. Tot op vandaag voelen de Vlaamse en Waalse varkenshouderij de gevolgen hiervan. De bestrijding van het virus vergde verregaande inspanningen van meerdere partijen (o.a. landbouw, jacht, overheid) en bracht grote economische gevolgen in verschillende sectoren met zich mee. De maatregelen hadden succes: België kreeg zijn AVP-vrije status terug. Op dit moment gaat de toestand in Europa weer de slechte kant op. 

Er wordt door het Wetenschappelijk Comité van het FAVV gewaarschuwd voor het risico op herintroductie van het virus. Adviezen naar overheid, jachtsector, varkenshouders en het grote publiek worden geformuleerd.

In de varkenshouderij kan het belang van bioveiligheid niet genoeg benadrukt worden. Een opfrissing nodig? Bekijk onze video: Externe bioveiligheid op varkensbedrijven - YouTube. Sinds kort is het trouwens verplicht om samen met uw bedrijfsdierenarts een risico-enquête over de insleep van aangifteplichtige varkensziekten uit te voeren en op basis van de resultaten een actieplan op te maken: Risico-enquête: verplicht voor alle varkensbedrijven. Vergeet die dus zeker niet!

Aan jagers en het grote publiek wordt gevraagd om waakzaam te zijn en geen risico’s te nemen. Wie een everzwijnenkadaver vindt, moet dit bijvoorbeeld zonder het aan te raken onmiddellijk melden aan een erkende ophaler Erkende ophalers kadavers everzwijnen (PDF - Hubertus Vereniging Vlaanderen). Jagers wordt ontraden om te jagen in risicogebieden en opgeroepen om bij het jagen steeds de nodige bioveiligheidsmaatregelen te nemen: Afrikaanse varkenspest - Hubertus Vereniging Vlaanderen (hvv.be).

Voor het publiek is het belangrijk te weten dat men best geen vleeswaren meebrengt uit het buitenland, geen vleeswaren weggooit binnen het bereik van everzwijnen en nooit keukenafval voedert aan wilde of tamme varkens: Afrikaanse varkenspest is in opmars in Europa! Laten we samen deze ziekte bestrijden! (PDF - Agentschap Natuur en Bos).