Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018

Half januari betaalde het Departement Landbouw en Visserij, voor de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018, 99,2 miljoen euro schadevergoedingen aan 7.527 landbouwers. Hiermee is, in een tijdsspanne van 10 maanden, al 62,7% van de 12.007 ingediende dossiers voor de droogte 2018 behandeld en betaald. In de komende maanden wordt hieraan verder gewerkt. Voor meer informatie over de tegemoetkoming kunt u terecht bij uw buitendienst of op onze website.

Brede weersverzekering komt in de plaats van rampenfonds

Vanaf 2020 wordt het rampenfonds geleidelijk aan afgebouwd, maar kunt u van de Vlaamse overheid een premiesubsidie krijgen wanneer u een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector afsluit.

In 2020 bedraagt de premiesubsidie 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks). Voor 2020 vraagt u de premiesubsidie aan via een apart onderdeel in de verzamelaanvraag. De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag is dit jaar 30 april.

Meer info vindt u op onze webpagina over de brede weersverzekering.

Wees voorbereid 

Probeer u zo veel mogelijk voor te bereiden op extreme weersfenomenen zoals wateroverlast of droogte. In onze nieuwsflash van juli 2019 las u al welke maatregelen u kunt nemen om duurzaam met water om te gaan. Via KRATOS kunt u gratis een wateraudit over uw bedrijf laten uitvoeren (module 7b) om meer te weten over de waterstromen op uw bedrijf, alternatieve waterbronnen en hoe water te besparen. De audit vraagt u aan via het e-loket.
 
Het VLIF steunt ook investeringen in waterbesparende maatregelen. Meer info vindt u op onze webpagina VLIF-steun voor de land- en tuinbouw.
 

Agro-Expo Vlaanderen en Agridagen 2020

Van 25 tot en met 27 januari nemen het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen deel aan de jubileumeditie van Agro-Expo Vlaanderen (Schiervelde Hallen, Roeselare). 
Enkele weken later vindt u ons samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Varkens-Pluimvee- en Rundveeloket op de Agridagen. Deze beurs vindt plaats van vrijdag 28 februari tot en met zondag 1 maart 2020 in het Weelde Depot te Ravels.

Administratielasten bij Agromilieu- en Klimaatmaatregelen

In opdracht van het Departement Landbouw en Visserij onderzoeken Universiteit Gent en Hogeschool Odisee de administratieve lasten bij agromilieu- en klimaatmaatregelen. Doel is hiermee (in de mate van het mogelijke) rekening te houden in het nieuwe GLB. De onderzoekers selecteerden een aantal landbouwers voor hun interviews. Hebt u een e-mail of een bericht op het e-loket ontvangen dan kunt u deelnemen door op de e-mail of het bericht te antwoorden. Kreeg u geen bericht maar wilt u uw ideeën delen, mail dan naar communicatie@lv.vlaanderen.be.

Arbeidsorganisatie in de varkenshouderij 

Studiedag Arbeidsorganisatie in de varkenshouderijTweedaagse heropfrissing van theoretische basis en praktische informatie in Torhout (29/1 en 5/2), Sint-Niklaas (5 en 12/2) en Bocholt (19 en 26/2). Meer informatie en de link voor inschrijving vindt u op Arbeidsorganisatie in de varkenshouderij.

Al onze studiedagen vindt u terug in de activiteitenagenda op onze website van het Departement Landbouw en Visserij