Begin 2019: aanvragen opstartsteun nieuwe erkende producenten-organisaties

Begin 2019 kunnen nieuwe producentenorganisaties steun aanvragen voor hun opstart. Enkel erkende producentenorganisaties komen in aanmerking voor steun. Het Departement Landbouw en Visserij raadt daarom geïnteresseerde organisaties aan hun aanvraag tot erkenning als producentenorganisatie nu al in te dienen.

Producentenorganisaties versterken de onderhandelingsmacht van de producenten in de keten. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat de relatie tussen de producenten en de andere schakels in de agrovoedingsketen wordt verbeterd. Daarom ondersteunen de Vlaamse en Europese overheid de nieuwe erkende producentenorganisaties met een opstartsteun. 

De opstartsteun wordt gedurende vijf opeenvolgende jaren na de erkenning van de organisatie als producentenorganisatie toegekend. Het steunbedrag is een percentage van de jaarlijkse productie van de producentenorganisatie of een percentage van de som van de productie van de individuele leden van de organisatie. Het maximale steunbedrag is 30.000 euro per jaar.

Er is een maximumbudget voor deze oproep. Indien de totaal aangevraagde steun door de verschillende producentenorganisaties het budget overschrijdt, worden er selectiecriteria toegepast. Alleen de best  gerangschikte aanvragen komen dan in aanmerking, tot uitputting van het budget.

Het departement onderstreept dat momenteel nog geen steunaanvragen kunnen worden ingediend. De juiste datum voor de indiening van de steunaanvragen zal later gecommuniceerd worden. Omdat een organisatie alleen steun kan krijgen indien ze erkend is als producentenorganisatie, kunnen geïnteresseerde organisaties dus best nu al hun erkenning als producentenorganisatie aanvragen. 

Meer informatie over de maatregel is terug te vinden op http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/samenwerking-de-keten

logo Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling

De maatregel wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Meer info

Veerle Blommaert | Tel. 016 66.61.71
veerle.blommaert@lv.vlaanderen.be

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.