Belangrijke interesse bij Vlaamse melkveehouders voor Europees melkreductieprogramma

Op woensdag 21 september om 12u werd de eerste ronde van de inschrijvingen voor het melkreductieprogramma, afgesloten. Melkveehouders die hun productie willen verminderen in de maanden oktober, november en december van 2016 kunnen hiervoor gecompenseerd worden aan 14 cent/kg minder geproduceerde melk.

Ter compensatie van de aanhoudende crisis in de zuivelsector wordt een Europese enveloppe van 150 miljoen euro voorzien voor een tijdelijke en vrijwillige productiebeperking.

In Vlaanderen werden een 740-tal dossiers ingediend die de intentie van een reductie van ongeveer 15 miljoen liter melk, weergeven.

In de loop van volgende week zal duidelijk worden hoeveel de Europese melkveehouders samen willen reduceren en of het voorziene budget van 150 miljoen euro hiervoor toereikend is. Indien dit niet het geval is, komt er geen tweede ronde en wordt een vaste toewijzingscoëfficiënt toegepast op alle aanvragen. De melkveehouders worden hiervan vóór 1 oktober 2016, start van de reductieperiode, individueel op de hoogte gebracht.

Voor meer info en details zie www.vlaanderen.be/landbouw  

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).