Belgische rassenlijst telt nieuw ras spelt

Op de Belgische rassenlijst is één nieuw ras van spelt opgenomen. We geven hier een overzicht van de resultaten die dit nieuw ras behaalde in de officiële proeven uitgevoerd door de afdelingen voor Rassenonderzoek van cultuurgewassen (ILVO- Plant –Teelt en Omgeving – Merelbeke en CRA-W Département Production et filières - Gembloux). Deze officiële proeven werden uitgevoerd in opdracht van de Technisch Interregionale Werkgroep voor de samenstelling van de Nationale catalogus voor Landbouwgewassen.

Ras opgenomen na 2 jaar onderzoek

De proeven werden aangelegd in 5 centra, gelegen in volgende landbouwstreken: Leemstreek (1), Condroz (1), Famenne (1), Ardennen (1) en Gaume (1). In tabel 1 zijn de resultaten van de opbrengsten van de twee proefjaren (2015-2016 en 2016-2017) samengevat. Tabel 2 bevat de waarnemingen van de proeven gedurende de twee proefjaren (2015-2016 en 2016-2017). In tabel 3 worden de technologische kenmerken van het nieuwe ras vergeleken met de standaarden over de twee proefjaren (2015-2016 en 2016-2017). Tot slot volgt extra informatie over het nieuwe toegelaten ras.

Tabel 1: Samenvatting van de opbrengsten van de proeven 2015-2016 en 2016-2017 van het nieuwe toegelaten ras in vergelijking met de standaardrassen.

Rassen

Opbrengsten 2016 (kg/ha)

Opbrengsten 2016 (%)

Opbrengsten 2017 (kg/ha)

Opbrengsten 2017 (%)

Gemiddelde opbrengst (kg/ha)

Gemiddelde opbrengst (%)

Convoitise

6603

113

7089

100

6846

106

Cosmos

5688

98

7478

105

6583

102

Zollernspelz

6260

107

7270

102

6765

105

Frankenkorn

6494

112

6925

98

6710

104

Badenkrone

4856

83

6719

95

5787

90

Serenite

6283

108

7282

103

6783

105

Gemiddelde van de standaard-rassen

5825

100

7098

100

6461

100

Tabel 2: Waarnemingen van de rassenproeven 2015-2016 en 2016-2017 van het nieuwe toegelaten ras tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de standaardrassen [schaal (1-9): 9 geeft de meest gunstige waarde weer].

Rassen

Koude

(1-9)

Legering

 (1-9)

Witziekte

 (1-9)

Bruine roest (1-9)

Gele roest

(1-9)

Septoria bladvlekken

(1-9)

Aarziekten

(1-9)

Plantlengte (cm)

Vroegheid aarvorming (dagen)*

Convoitise

-

6.9

8.8

7.5

8.8

8.4

7.8

127

1.0

Cosmos

-

7.4

7.3

6.0

5.3

7.7

6.5

116

0.0

Zollernspelz

-

8.2

7.2

7.0

8.7

7.4

6.8

119

-1.0

Frankenkorn

-

6.5

6.7

7.5

8.4

8.3

7.8

125

-1.0

Badenkrone

-

8.6

6.1

6.0

6.9

6.8

6.0

113

-2.2

Serenite

-

7.6

7.8

9.0

8.2

8.0

7.5

126

3.5

Gemiddelde van de standaard-rassen

-

7.7

6.8

6.6

7.3

7.6

6.8

118

-1.0

 * Het referentieras voor aarvorming is Homeros.

Tabel 3: Samenvatting van de technologische eigenschappen van de proeven 2015-2016 en 2016-2017 van de nieuw-toegelaten rassen tot de catalogus in 2017 in vergelijking met de standaardrassen.

Rassen

Duizend korrel gewicht

(g)

Hecto-liter gewicht

(kg)

Valgetal van Hagberg

(s)

Eiwit-gehalte

6.25

(%)

Eiwit-

Gehalte

5.7

(%)

Zélény test

(ml)

Verhou-ding Zélény/

eiwit

Alveo-graaf van Chopin W

(10E-4J)

Alveo-graaf van Chopin P/L

Kern-gehalte

(%)

Naakte korrels

(%)

Convoitise

42

73

192

15.9

14.5

34

2.1

163

0.21

77

6.4

Cosmos

44

74

268

17.1

14.5

30

1.9

122

0.12

76

5.9

Zollernspelz

52

72

193

16.7

15.6

28

1.6

99

0.07

73

1.5

Frankenkorn

48

72

191

15.4

15.2

30

1.8

135

0.11

76

3.0

Badenkrone

44

69

110

16.7

14.0

18

1.2

55

0.09

70

2.4

Serenite

48

74

245

15.9

15.3

40

2.4

168

0.23

75

3.3

Gemiddelde van de standaard-rassen

47

72

190

16

15

26

1.6

103

0.10

74

3.2

Extra informatie over het nieuw-toegelaten ras

CONVOITISE

Aanvrager: Ets Lemaire Deffontaines
Aanvraaggemachtigde : Jorion S.A.
Kweker: Ets Lemaire Deffontaines
Het ras heeft aan de proeven in 2015 en 2016 deelgenomen onder de referentie: RW79035

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw