Beperkte aanvragen agromilieumaatregelen indienen van 13 tot 30 november 2020

Vanaf vrijdag 13 november tot uiterlijk maandag 30 november 2020 kunnen de klaargezette verlengingen van aflopende verbintenissen en uitbreidingen van lopende verbintenissen ingediend worden via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het e-loket.

Omdat het GLB afloopt eind 2020, zijn in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen uitgewerkt. Vanaf 2021 zijn de verbintenisaanvragen hierdoor beperkt (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering). Voor de LV-agromilieuverbintenissen betekent dit:

  • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021), dus geen nieuwe inschrijvingen en hernieuwingen meer mogelijk.
  • Aflopende verbintenissen (eind 2020) kunnen indien gewenst met één jaar verlengd worden in 2021, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte/hetzelfde verbintenisaantal.
  • Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen, kan indien gewenst de verbintenisoppervlakte/het verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.
  • Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte/-aantal verhogen met meer dan 20%, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen.

Welke agromilieuverbintenissen?

Het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) verleent subsidies voor de toepassing van verschillende agromilieuklimaatmaatregelen. Een landbouwer kon er zich vrijwillig toe verbinden een bepaalde milieuvriendelijke maatregel uit te voeren voor een periode van 5 jaar, startend vanaf 1 januari.

Het Departement Landbouw en Visserij beheert de lopende agromilieuverbintenissen voor de teelt van vlinderbloemigen (450 of 600 euro/ha afhankelijk van de teelt), mechanische onkruidbestrijding (260 euro/ha), de verwarringstechniek in de fruitteelt (210 euro/ha), de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (240 euro/ha) en het behoud van lokale veerassen (25 euro/schaap en 150 of 175 euro/rund).

Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vinden landbouwers per maatregel een informatiefiche met de subsidievoorwaarden.

Beperkte aanvraagprocedure: voorafgaande aanvraag via het e-loket

Landbouwers die een in 2020 aflopende verbintenis hebben, kunnen indien gewenst vanaf 13 tot uiterlijk 30 november 2020 een aanvraag indienen om hun verbintenis in 2021 met 1 jaar te verlengen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen’ op het startscherm van het e-loket. De verbintenisoppervlakte (of het verbintenisaantal voor de lokale veerassen) blijft hierbij behouden. Deze landbouwers ontvangen op 12 november 2020 een e-mail of brief met meer informatie over het verlengen van hun verbintenis.

Het departement beoordeelt de aanvragen op basis van het budget dat beschikbaar is voor de maatregel. Uiterlijk op 31 december 2020 ontvangt de aanvrager een goedkeuring of weigering van zijn aanvraag. Na goedkeuring van de aanvraag vraagt de landbouwer de uitbetaling van de subsidie aan via de verzamelaanvraag.

Wat met de nog lopende agromilieuverbintenissen?

Landbouwers met een nog lopende verbintenis voor de teelt van vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, verwarringstechniek in de fruiteelt, de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting en het behoud van lokale veerassen hoeven dit najaar geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van een lopende verbintenis kunnen ze, indien gewenst, wel een aanvraag via een klaargezette uitbreiding indienen om hun verbintenisoppervlakte of verbintenisaantal tot maximaal 20% te verhogen met behoud van het eindjaar van de lopende verbintenis.

Tegel ‘Verzamelaanvraag zoeken’ op het startscherm van het e-loket

Met deze tegel kunt u als landbouwer of als volmachthouder controleren of er aflopende of lopende verbintenissen zijn voor een of meerdere agromilieumaatregelen, maar enkel de lopende verbintenissen met startjaar 2019 en 2020 kunnen eventueel uitgebreid worden via de op e-loket klaargezette uitbreiding.

Voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode is geen voorafgaande inschrijving vereist: een nieuwe verbintenis kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag 2021.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.