Betere selectie van blindengeleide dek-reuen op komst

De Vlaamse overheid levert een financiële bijdrage aan een specifiek onderzoekstraject rond de selectie van blindengeleide dek-reuen. Het doel is ervoor te zorgen dat de puppy’s die opgeleid worden tot assistentiehond, geen erfelijke ziektes dragen die hun werk bij blinden of slechtzienden kunnen beïnvloeden.

Blinden en slechtzienden moeten gemiddeld 4 jaar wachten op een assistentiehond. De opleiding van deze honden duurt gemiddeld 8 maanden. Als een hond aan een gebruiker wordt toevertrouwd, is hij ongeveer 20 maanden oud. De opleiding van een hond, nazorg inbegrepen, kost ongeveer 25.000 euro. Het is dus belangrijk dat deze inspanningen niet verloren gaan, omdat een assistentiehond om de één of de andere reden vroegtijdig uitvalt.

De ontwikkeling van een erfelijke aandoening is één van de belangrijkste redenen waardoor een assistentiehond vroegtijdig uitvalt. Dit kan vermeden worden door de pups te testen en door die onderzoeksresultaten systematisch te gebruiken. Omdat over de reëel aanwezige erfelijke aandoeningen in de betrokken raspopulaties nog te weinig informatie beschikbaar is, wordt deze aanpak als duur, tijdrovend en nog te weinig efficiënt beschouwd. 

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden - dat voor de zoektocht naar geschikte assistentiehonden vooral een beroep doet op de rassen golden retriever en labrador retriever, heeft daarom een overeenkomst gesloten met Universiteit Gent waarbij een specifiek onderzoekstraject voor de selectie van blindengeleide dek-reuen zal worden uitgewerkt. In dit project zullen meer erfelijke aandoeningen grondiger onderzocht worden. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat minder assistentiehonden vroegtijdig uitvallen.

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.