Brede weersverzekering: begin op tijd en kies bewust!

Vorig jaar sloten 3.076 landbouwers een brede weersverzekering af. De top 4 van verzekerde teelten waren maïs en grasland (samen goed voor 52.600 ha), gevolgd door granen (8.600 ha) en aardappelen (7.000 ha). Ook dit jaar kunnen landbouwers een brede weersverzekering afsluiten en hiervoor een premiesubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid. Maar begin op tijd en kies de verzekering die best bij uw landbouwbedrijf past.

Landbouwers nemen zoals elke ondernemer risico’s. Ze denken na over welke teelt het beste rendement oplevert of welk ras het beste geschikt is voor het ene of het andere perceel. Dat noemen we risicobeheersing.

Een brede weersverzekering kan het sluitstuk zijn van die risicobeheersing. Met een brede weersverzekering kunnen landbouwers zich wapenen tegen extreme en ongunstige weersomstandigheden, klimaatverandering,… die de draagkracht van het landbouwbedrijf te boven gaan. Landbouwers die een erkende brede weersverzekering afsluiten, kunnen bovendien nog een subsidie krijgen voor de verzekeringspremie die ze betalen. Het is dus zeker de moeite waard om erover na te denken.

Deze vier tips zetten landbouwers daarbij al een stuk op weg:

 1. Denk al bij de opmaak van uw teeltplan na over het al dan niet afsluiten van een brede weersverzekering.
 2. Vraag polissen op bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en stel vragen als iets onduidelijk is.
 3. Vergelijk, vergelijk en vergelijk de verschillende polissen.
 4. Hou niet enkel rekening met de prijs, maar kies de polis die het best bij uw landbouwbedrijf past.

Niet enkel de kostprijs is belangrijk, maar er zijn ook heel wat technische en juridische verschillen tussen de verzekeringspolissen. Enkele voorbeelden van mogelijke verschillen tussen de verzekeringen:

 • Moeten er bepaalde minima/maxima overschreden worden om een schadevergoeding te ontvangen (bv. minimumhoeveelheid neerslag, bepaalde vorsttemperatuur,…)?
 • Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een vastgelegd eigen risico (ook ‘vrijstelling’ of ‘franchise’ genoemd)? Of kan u zelf kiezen hoeveel uw eigen risico bedraagt?
 • Hoe wordt het schadepercentage aan het beschadigde gewas of teelt bepaald?
 • Is er een beperking op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt?
 • Betaalt de verzekering onder bepaalde voorwaarden niet uit, b.v. bij een door de overheid ingesteld captatie- of beregeningsverbod?
 • Is kwaliteitsschade mee verzekerd of wordt enkel het opbrengstverlies vergoed?
 • Is alleen de oogst verzekerd of ook de bomen/plantopstand voor fruittelers?
 • Vanaf wanneer is de landbouwer gedekt door de verzekering? Vanaf het ogenblik dat hij/zij de premie heeft betaald of vanaf een bepaalde datum (bv. vanaf 1 januari van het jaar waarin u de verzekering afsluit)? Hoe lang blijft de landbouwer gedekt tegen risico’s?
 • Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden?
  Het is voor de subsidie brede weersverzekering geen verplichting dat alle teelten verzekerd worden. Het is ook geen verplichting dat alle percelen van een teelt moeten verzekerd worden. Een verzekeraar heeft wel de commerciële vrijheid om een landbouwer ertoe te verplichten al zijn percelen van een teelt te verzekeren of niet. Een verzekeraar kan ook bepaalde percelen weigeren om te verzekeren maar hij kan geen teelt weigeren. Het is ook geen verplichting om zowel de voorteelt, hoofdteelt als nateelt op eenzelfde perceel te verzekeren.

Denk dus al bij de opmaak van het teeltplan na over een brede weersverzekering en neem de tijd om de verschillende verzekeringspolissen goed te lezen en te vergelijken. De juiste keuze maken, kan een groot financieel verschil betekenen.

Landbouwers kunnen voor meer informatie terecht via Brede weersverzekering land- en tuinbouwers.