Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2020

Vanaf 2020 wijzigt de regelgeving in verband met (landbouw-)rampen. De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. De verzekeringen die in 2020 in aanmerking komen voor deze premiesubsidie werden zopas erkend door het Departement Landbouw en Visserij.

Wat is een brede weersverzekering?

Met de brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt deze, conform de polisvoorwaarden, afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar.

65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd

Landbouwers die een erkende brede weersverzekering afsluiten, kunnen vanaf 2020 een subsidie ontvangen die maximaal 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt.

Welke brede weersverzekeringen komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering afgesloten worden. Voor 2020 zijn onderstaande brede weersverzekeringen erkend:

Brede weersverzekeringen
Verzekeraar Verzekeringsproduct
KBC Verzekeringen KBC Weerspolis, Brede Weersverzekering
MS AMLIN Insurance SE Brede Weersverzekering, exclusief aangeboden door Nuytten Verzekeringen N.V.
N.V. Hagelunie Brede Weersverzekering België
Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruitteelt) /BFAO U.A. (enkel fruitteelt) Brede Weersverzekering/Brede weersverzekering Vlaams Gewest
Vereinigte Hagel SECUFARM® 6

Net zoals bij andere verzekeringen kunnen de polisvoorwaarden (zoals eigen risico, normen voor weersfenomenen, maximale uitbetaling, …) verschillen tussen de verzekeringen. Het is dus belangrijk goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen door te nemen en na te gaan welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van het bedrijf.

Praktisch

De actieve landbouwer sluit (voorafgaand aan het teeltseizoen) een erkende verzekering af bij één van de erkende aanbieders.

De subsidie wordt aangevraagd via de verzamelaanvraag van het betrokken jaar.

Verzeker minstens 25% van uw bedrijfsareaal om nog beroep te kunnen doen op het rampenfonds

Om vanaf 2020 nog in aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen uit het rampenfonds voor niet-verzekerde teelten, zal minstens 25% van het bedrijfsareaal verzekerd moeten zijn via een erkende brede weersverzekering. Vanaf 2025 zullen er geen vergoedingen meer zijn uit het rampenfonds.

Tussenkomst uit het rampenfonds* voor niet-verzekerde teelten (% van de berekende schade)

Verzekerd bedrijfsareaal

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Minder dan 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25% - 50%   40%  32% 24% 16% 8% 0% 0%

50% of meer

 80% 64% 48% 32% 16% 0% 0%

* Erkenning van de ramp en berekening van de schade conform de wettelijke bepalingen. Vanaf 2020 is het Departement Kanselarij en Bestuur verantwoordelijk voor de erkenningen.

Meer info

Meer informatie is te vinden op de webpagina over de Brede weersverzekering voor land- en tuinbouwers.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.