Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021

Net zoals dit jaar voorziet de Vlaamse overheid ook volgend jaar in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. Het Departement Landbouw en Visserij heeft de brede weersverzekeringen erkend die in 2021 in aanmerking komen voor een premiesubsidie.

Wat is een brede weersverzekering?

Met de brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt deze, conform de polisvoorwaarden, afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar.

65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd 

Landbouwers die een erkende brede weersverzekering afsluiten, kunnen in 2021 een subsidie ontvangen die maximaal 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt. 

Waarop moeten landbouwers op letten?

Landbouwers kunnen zich best goed informeren, want er zijn grote verschillen tussen de verschillende erkende verzekeringspolissen. Lees steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen. Ga na welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.

Vraag tijdig offertes aan, zodat er voldoende tijd rest om de voorwaarden zorgvuldig te bekijken en te vergelijken.

Meer informatie over de erkenningsvoorwaarden en waarop te letten bij de keuze van een erkende verzekeringspolis vindt u op de website van de brede weersverzekering

Had u reeds een brede weersverzekering in 2020?

Had u het afgelopen jaar reeds een brede weersverzekering gesloten met een verzekeraar, neem dan de polis nog even ter hand en bekijk zorgvuldig de opzegtermijn. Vaak worden verzekeringspolissen stilzwijgend met een jaar verlengd als er niet tijdig opgezegd wordt. 

Welke brede weersverzekeringen komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet u een erkende brede weersverzekering afsluiten die door de Vlaamse overheid is erkend. Voor 2021 zijn onderstaande verzekeringspolissen erkend als brede weersverzekeringen: 

Welke brede weersverzekeringen komen in aanmerking?

Erkende verzekeringspolissen

Verzekeraar

KBC Weerspolis, Brede Weersverzekering

KBC Verzekeringen

Bredeweersverzekering

MS AMLIN Insurance SE – via Nuytten Verzekeringen N.V. /ASU N.V.

Brede Weersverzekering België

N.V. Hagelunie

Brede Weersverzekering/Brede weersverzekering Vlaams Gewest, Brede weersverzekering Vlaams Gewest met alternatieve dekking

Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruitteelt) / BFAO U.A. (enkel fruitteelt)

Oogstverzekering

Vanbreda Risk and Benefits

SECUFARM® 6

Vereinigte Hagel VVAG

Meer info

Meer informatie is te vinden op de website van de brede weersverzekering.