Brexit: Maatregelen Visserij

Aangezien het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021 niet langer deel uitmaakt van de EU, moet u douaneformaliteiten vervullen en is er de controle op de voedselveiligheid. Het Departement Landbouw en Visserij zal zo goed mogelijk uw vragen beantwoorden, hoewel dit buiten de bevoegdheid van de dienst ligt. Op de webpagina zullen wij hier zo goed mogelijk informatie rond publiceren. Ook andere websites kunnen u verder helpen, zoals bijvoorbeeld, de website www.brexitready.be.

Eén aspect is dat de Britse overheid plant met een systeem van vismachtigingen te werken. De toegang tot de Britse wateren zou dan verbonden zijn aan het verkrijgen van zo’n vismachtiging. De Europese Commissie moet voor alle lidstaten deze vismachtigingen bij het UK aan te vragen. Voor de Belgische vissersvaartuigen werden de nodige administratieve gegevens, waaronder het gekende IMP-nummer, al aan de Europese commissie bezorgd en dit voor elk vissersvaartuig dat in Britse wateren actief is. 

Een ander facet is de spiegeling van de Europese wetgeving rond IUU. De handel in vis en visserijproducten die afkomstig zijn van IUU-visserij (https://lv.vlaanderen.be/nl/visserij/visserijbeleid/illegale-visserij) is binnen de EU verboden. Daarom worden de vaartuigen van derde landen die vis aanlanden in de EU, gevraagd een vangstcertificaat voor te leggen. Zo is er in het bijzonder een vangstcertificatieschema waarmee de autoriteiten van de vlaggenstaat moeten certifiëren dat de partijen vis die verhandeld worden, afkomstig zijn van legale visserijactiviteiten. De Britse overheid heeft een vergelijkbare wetgeving aangenomen voor partijen vis die binnen het Verenigd Koninkrijk worden aangeland en waaraan de EU-vaartuigen moeten voldoen. In verband met deze wetgeving wordt met toegewezen havens gewerkt, Milford Haven en Newlyn zijn hier voorbeelden van. Voor zover de informatie op dit moment beschikbaar, geldt dit zowel voor de vis die op doorvoer naar België wordt geplaatst, als de vis die u als reder eventueel zou willen verkopen in het VK. In dit kader zal u of uw gemachtigde voor aanlanding in het Verenigd Koninkrijk het ingevulde vangstcertificaat (UK catch certificate template) en een kopie van het logboek aan het Belgische FMC moeten bezorgen via het e-mailadres IUU@lv.vlaanderen.be. Op die manier kan het FMC België dit certificaat valideren en terugbezorgen aan u of uw gemachtigde, waarna de vis aangeland kan worden in het Verenigd koninkrijk. Ook voor de verdere afhandeling van de visserijproducten werd door de Britse overheid een sjabloon ter beschikking gesteld (UK processing statement template).

We willen u er ook op wijzen dat zowel de EU als het VK NEAFC-verdragspartners zijn. Dit verdrag bepaalt dat vis afkomstig van een NEAFC-partner en gevangen in de convention area enkel mag aangeland worden in een NEAFC-haven. Ook moet de vangst aangemeld worden op een elektronisch systeem van de NEAFC -avens. Na aanmelding moet dit goedgekeurd worden door de vlaggenstaat alvorens de vis kan worden aangeland. Op 22 december 2020 ontvingen wij het bericht dat heel wat Britse havens het statuut van NEAFC-haven hebben verkregen, waaronder Milford Haven en Newlyn. De volledige lijst zal op de website worden gepubliceerd. Met betrekking tot het elektronisch systeem volgt verdere uitleg begin van 2021.

Meer informatie en updates vindt u op Brexit: impact voor landbouw en zeevisserij.