Comfort voor dieren bij hoge temperaturen

De temperaturen lopen terug flink op. Boven de dertig graden wordt ons stellig aangeraden koelte op te zoeken, veel water te drinken en het rustig aan te doen.
Nagenoeg dezelfde aanbevelingen gelden ook voor dieren, zeker als ze beperkt worden in hun gedragsmogelijkheden zoals bv. in een stal. Belangrijk is steeds schaduw en voldoende drinkwater te voorzien, optimaal te ventileren, activiteiten zoals behandelingen of zelfs voederbeurten te verschuiven naar koelere momenten en eventueel daken of vloeren te besproeien. Ga bij het besproeien uiteraard spaarzaam met water om.

Enkele warme zomers op rij doen misschien ook overwegen voor de langere termijn te investeren in koelsystemen of extra ventilatoren al of niet in combinatie met verneveling.

Op onder andere de website van het Departement Landbouw en Visserij zijn per diercategorie een aantal tips verzameld:

Meer info vindt u ook bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen en bij Varkens-, Pluimvee- en Rundveeloket:

Daarnaast hebben ILVO en de Hooibeekhoeve ism Zoetis drie webinars met betrekking tot hittestress bij melkkoeien georganiseerd. Bekijk de webinar-reeks op de website van ILVO: Hittestress bij melkvee herkennen en voorkomen.

Ter voorbereiding van een nieuw project wil ILVO via een korte bevraging (3 min) inzicht krijgen in mogelijke problemen op het vlak van waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit op veebedrijven. Wilt u hieraan meewerken, dan kan u de bevraging waterverbruik in de veehouderij invullen.