Conjunctuur in melkveesector slabakt

De conjunctuur in de Vlaamse melkveesector is er in het eerste kwartaal van 2018 op achteruitgegaan als gevolg van de dalende melkprijs. Dat blijkt uit de Vlaamse zuivelbarometer, die vier maal per jaar verschijnt.

De index van het actueel bruto saldo zakt van 112 naar 84. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, daalt van 103 naar 100.

In maart 2018 bedraagt de uitbetaalde melkprijs 31,94 euro per 100 liter. Tussen december en januari daalde de prijs met maar liefst 4,20 eurocent per liter. Het kwartaalgemiddelde zakt van 37,83 euro per 100 liter in het vierde kwartaal van 2017 naar 32,26 euro in het eerste kwartaal van 2018.

De index van de variabele kosten blijft sinds 2015 vrij stabiel. Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn de krachtvoeders opnieuw wat duurder geworden. De energieprijzen zakten lichtjes en de prijs van meststoffen is gelijk gebleven.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw