Conjunctuur in melkveesector verder verbeterd

De conjunctuur in de Vlaamse melkveesector is in het vierde kwartaal van 2017 verder verbeterd. Dat blijkt uit de Vlaamse zuivelbarometer, die vier maal per jaar verschijnt.

De index van het actueel bruto saldo klimt van 110 naar 112. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, stijgt ook verder van 98 naar 103.

De uitbetaalde melkprijs zakt nochtans in december naar gemiddeld 36,74 euro per 100 liter. Maar op kwartaalbasis stijgt de gemiddelde melkprijs van 37,10 euro per 100 liter naar 37,83 euro. Ook de opbrengsten uit reforme koeien gaan in stijgende lijn, terwijl de prijs van nuchtere kalveren met iets meer dan een kwart zakt. Ten opzichte van het vorige kwartaal zijn energie en meststoffen opnieuw duurder geworden. De krachtvoederprijzen daarentegen blijven lichtjes dalen.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw