Conjunctuur in Vlaamse melkveesector stijgt opnieuw in vierde kwartaal 2019

In het vierde kwartaal van 2019 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector opnieuw toe na enkele mindere kwartalen. Dat komt vooral door de stijgende melkprijzen. Dat blijkt uit de Vlaamse melkveebarometer, die het Departement Landbouw en Visserij viermaal per jaar publiceert. De impact van de coronacrisis op de sector is nog niet bekend.

De index van het actuele bruto saldo stijgt van 91,3 in het derde kwartaal van 2019 naar 108,3 in het vierde kwartaal van 2019. Het voorschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode zeer licht af van 100,1 tot 99,0. Die index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2014-2018.

De melkprijs nam continu toe van 33,64 euro per honderd liter in september tot 36,42 euro per honderd liter in december. De gemiddelde kwartaalprijs stijgt zo van 32,71 euro per honderd liter in het derde kwartaal tot 35,36 euro per honderd liter in het vierde kwartaal van 2019. Dat is een stijging van 2,65 euro per honderd liter of 8 procent.

In het vierde kwartaal van 2019 bedragen de opbrengsten gemiddeld 39,30 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 21,12 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 18,18 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen komt neer op 6,57 euro per honderd liter. De economische parameters komen zo na enkele mindere kwartalen terug boven het vijfjarig gemiddelde van 2014-2018.

Het rapport is beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/studies.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw