Coronacrisis knaagt aan landbouwconjunctuur

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw gaat er in het najaar van 2020 duidelijk op achteruit. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden daalt het meest, maar ook het optimisme over de komende zes maanden krijgt een knauw. Vooral de varkenssector valt heel sterk terug na de voorbije twee recordperiodes. Dat blijkt uit de landbouwconjunctuurenquête, waaraan 466 landbouwers uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) in september deelgenomen hebben. De resultaten zijn uiteraard beïnvloed door de coronacrisis.

Vlaamse conjunctuurindex najaar 2020 gaat er duidelijk op achteruit

De conjunctuurindex is gezakt van 86 naar 71. De index kan gaan van 0 tot 200. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel positieve als negatieve antwoorden. Achter de algemene cijfers gaat een grote variatie schuil. In de landbouw gaan alle deelsectoren erop achteruit, behalve vleesvee (95). Akkerbouw (69) verliest terrein, melkvee (57) daalt fors en de index van de varkenssector (61) halveert zelfs. Alle tuinbouwsectoren gaan daarentegen vooruit, behalve die van de groenten onder glas (74). Fruit (92) en openluchtgroenten (79) scoren beter.

Meer land- en tuinbouwers ondervonden de afgelopen zes maanden belemmeringen. Het aandeel stijgt van 74% naar 87%. Hier zijn de weersomstandigheden, met name de droogte, de belangrijkste factor, gevolgd door afzetproblemen in de nasleep van COVID-19. De impact voor dier- of plantenziekten blijft op eenzelfde niveau en het aandeel landbouwers met financiële problemen en beperkingen van overheidswege daalt.

De coronacrisis en de genomen veiligheidsmaatregelen deden zich op veel terreinen voelen in de land- en tuinbouw. Zo zakte de vraag naar een aantal producten door de sluiting van de horeca, de schrapping van evenementen en de verminderde export. De omzet van diepvriesfrieten, kalfsvlees, sla en tomaten leed er sterk onder. Andere producten zoals appelen en peren profiteerden van het toegenomen thuisverbruik. De varkenssector wordt geconfronteerd met lage prijzen ten gevolge van het overaanbod op de Europese markt. Ook de melksector kampt met prijsdalingen.

Het rapport is beschikbaar via De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020.