Data graanvergaderingen najaar 2018

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid organiseert dit najaar drie voorlichtings-vergaderingen over de graanteelt.

  • Ninove: op woensdag 19 september 2018 om 19.45 uur in zaal ‘De Parel’, Heirebaan 357, 9400 Denderwindeke
  • Lubbeek: op dinsdag 25 september 2018 om 19.45 uur in zaal ‘Libbeke’, Gellenberg 16, te 3210 Lubbeek
  • Oudenaarde: op donderdag 27 september 2018 om 19.45 uur in salons ‘Mantovani’, Doorn 1, te 9700 Oudenaarde

De studieavonden verlopen o.m. in samenwerking met het Landbouwcentrum voor Granen (LCG vzw). De studievergadering geldt als opleidingsactiviteit binnen het opleidingsprogramma voor de Fytolicentie.

Het programma ziet er als volgt uit:

  1. Driftreductie: elke schademelding van drift is er één te veel (Edward Vander Linden, Duurzaamheidsmanager Syngenta)
  2. Bewust kiezen voor IPM van bij de uitzaai : wintergerst najaar 2018 (Francis Flusu, Departement Landbouw en Visserij)
  3. Bewust kiezen voor IPM van bij de uitzaai : wintertarwe najaar 2018 (Daniel Wittouck, Inagro - Landbouwcentrum Granen Vlaanderen en Jean-Luc Lamont, Departement Landbouw en Visserij)
  4. Praktische invulling van de teeltvrije meter (Tom Van Nieuwenhove, Inagro)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be of 0473/83 70 57.

Tijdens de pauze wordt een consumptie aangeboden door de Vlaamse overheid.

Iedereen is van harte welkom.

Contact

Jean-Luc Lamont | Tel. 02 276 28 46
jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).