Departement Landbouw en Visserij bevraagt Vlaamse varkenshouders

In het voorjaar van 2016 werd een specifiek traject voor de varkenshouderij opgezet, G30 genaamd. Varkenshouders en hun organisaties, slachthuizen, distributie, bankinstellingen, adviesdiensten en onderzoeksinstellingen kwamen samen om een toekomststrategie voor de Vlaamse varkenssector tegen 2030 uit te werken.

In navolging van deze G30 stuurt het Departement Landbouw en Visserij een elektronische enquête naar ongeveer 3.500 varkenshouders. De enquête peilt naar specifieke knelpunten, afzet en relaties in de keten, structurele ontwikkelingen en toekomstplannen en -perspectieven. De Vlaamse  varkenshouders krijgen zo de kans om zelf input te geven over de toestand van de sector en toekomstgerichte voorstellen te doen.

De landbouworganisaties hebben meegewerkt aan de voorbereiding van deze enquête en roepen alle varkenshouders op om de enquête massaal in te vullen. De antwoorden zullen gebruikt worden om de toekomststrategie verder vorm te geven.

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw