Departement Landbouw en Visserij communiceert individuele resultaten van perceelsmonitoring

Het Departement Landbouw en Visserij volgt de percelen uit de verzamelaanvraag ook op via individuele perceelsmonitoring, onder meer door het gebruik van satellietbeelden. De perceelsmonitoring voor 2020 werd intussen afgerond. Indien het departement een verschil vaststelt tussen de verzamelaanvraag en de perceelsmonitoring, brengen we de landbouwer hiervan op de hoogte. Er wordt van de landbouwer enkel een reactie verwacht indien hij of zij niet akkoord is met het resultaat of met de aanpassing door het departement.

Concreet werd bij de zopas uitgevoerde perceelsmonitoring nagekeken of een perceel al dan niet in aanmerking komt voor de uitbetaling van de basisbetaling, of een landbouwer vrijgesteld is van het aanhouden van ecologisch aandachtsgebied of een vrijstelling geniet van het voldoen aan gewasdiversificatie.

Indien een verschil werd vastgesteld met de aangifte, deelt het Departement Landbouw en Visserij dit via e-mail of brief mee aan de betrokken landbouwer. Bij een verschil tussen perceelsmonitoring en aangifte, mag  de aangifte gewijzigd worden om eventuele sancties te vermijden. Maar wijzigen is niet altijd nodig: verschillen tussen de aangifte en de resultaten van de perceelsmonitoring hebben niet altijd gevolgen voor het dossier van de landbouwer ; ook zijn niet alle wijzigingen van de aangifte na perceelsmonitoring toegestaan.
Om de administratieve last voor de landbouwer zo laag mogelijk te houden, heeft het Departement Landbouw en Visserij waar nodig zelf de aangifte aangepast. Eventueel doorgevoerde aanpassingen worden meegedeeld in de e-mail of brief. Er wordt van de landbouwer enkel een reactie verwacht indien hij of zij niet akkoord is met het resultaat of de aanpassing door het departement. De mogelijke wijzigingen staan opgesomd op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag onder ‘Perceelsmonitoring’.

De e-mail of brief omvat algemene informatie over de vaststellingen. De gedetailleerde informatie over de vastgestelde verschillen zijn terug te vinden in de verzamelaanvraag op het e-loket. Op het e-loket gaan landbouwers hiervoor naar de verzamelaanvraag 2020 en openen ze de versie ‘laatste versie gekend bij de administratie’. Bij de opmerkingen staat de informatie over de perceelsmonitoring en kan er doorgeklikt worden naar het desbetreffende perceel.

Werd geen verschil vastgesteld, dan verstuurt het departement geen e-mail of brief en is er ook geen informatie beschikbaar op het e-loket.