Donderdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag

Donderdag 31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Tot deze datum wordt elke wijziging aan het dossier aanvaard, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig werd ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

Donderdag 31 mei is ook de datum waarop het maximaal areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG) dat meetelt voor vergroening, wordt bepaald. In de periode vóór 31 mei communiceert het departement ook incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag naar landbouwers en volmachthouders, waardoor soms wijzigingen nodig zijn.

De uiterste wijzigingsdatum geldt onder meer voor volgende aspecten:

  • Het oplossen van grafische overlappingen. Na 31 mei worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen leiden tot extra kortingen
  • Het wijzigen van de intekening of toevoegen van percelen
  • Het wijzigen van bestemmingen van percelen
  • Het aanbrengen van wijzigingen in het kader van de vergroening. Specifiek voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) is het belangrijk te onthouden dat de maximale oppervlakte EAG die meegeteld kan worden voor de vergroening, de oppervlakte is die geselecteerd is als EAG op 31 mei.

De soorten wijzigingen en hun uiterste wijzigingsdatum zijn gebundeld in de fiche ‘indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ onder de algemene voorwaarden, op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt hierbij ook aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement in de periode vóór 31 mei naar de landbouwers en volmachthouders communiceert. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze communicaties.

Landbouwers en volmachthouders kunnen de verzamelaanvraag wijzigen via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw