Vogelgriep vereist extra aandacht bioveiligheid

Dreiging vogelgriep vereist extra aandacht bioveiligheidOp dit moment is het hoogpathogene (erg besmettelijke) vogelgriepvirus H5N8 en H5N5 in het land. Dit vereist een verhoogde waakzaamheid van de pluimveesector om te vermijden dat het virus binnengeraakt op de professionele pluimveebedrijven. Besteed daarom extra aandacht aan bioveiligheid op uw pluimveebedrijf.

Het belang van bioveiligheid

Bioveiligheid omvat de maatregelen die het risico op insleep en versleep van ziekteverwekkers op het bedrijf beperken. Er is een onderscheid tussen externe en interne bioveiligheid.
Met externe bioveiligheid houdt u dierziekten buiten uw bedrijf. Belangrijk hierbij is dat u:

  • direct of indirect contact met geïnfecteerde wilde vogels vermijdt
  • vuile en propere zones op het bedrijf scheidt transportwagens en transportvoorzieningen die op verschillende bedrijven komen grondig reinigt en ontsmet

Maar ook interne bioveiligheid is belangrijk. Dit omvat maatregelen waarmee u een verdere verspreiding van dierziekten binnen het bedrijf tegengaat.

VLIF-investeringssteun

U kunt ook VLIF-steun aanvragen voor verschillende investeringen die de bioveiligheid op het landbouwbedrijf vergroten. Zo is er een VLIF-steun van 30% mogelijk voor een inweekinstallatie om voor het reinigen de stal te weken en voor gekoelde kadaveropslag (bovengronds en ondergronds). Voor de installatie van een sanitair sas is er 15% steun.

Sensibilisering rond bioveiligheid

Het Departement Landbouw en Visserij zet in op sensibilisering omtrent bioveiligheid en preventieve gezondheidszorg op het landbouwbedrijf door middel van diverse voorlichtingsactiviteiten zoals studiedagen, video’s, brochures en demonstratieprojecten.

Bekijk het filmpje rond bioveiligheid dat vorig jaar werd uitgezonden op PlattelandsTV en dat deel uitmaakt van een drieluik rond preventieve gezondheidszorg.

Wilt u meer weten over de principes rond bioveiligheid op het pluimveebedrijf? Schrijf u dan in voor één van de studiedagen die georganiseerd worden door het Departement Landbouw in Visserij in samenwerking met AMCRA, het FAVV en het FAGG rond antibioticareductie en bioveiligheid.

Voor meer informatie over de maatregelen op het pluimveebedrijf in het kader van vogelgriep:
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.