Dringend gezocht: jobstudenten voor perenpluk  

Op 17 augustus 2020 starten onze Vlaamse perentelers met de pluk van de Conférencepeer, een lekkernij en gegeerd exportproduct. Aansluitend start ook de pluk van andere perenvariëteiten, zoals Durondeau en Doyenné. Typisch voor de perenpluk is dat die in een relatief korte periode van een drietal weken moet gebeuren. Omdat er een tekort is door het wegvallen van buitenlandse plukkers, doet het Departement Landbouw en Visserij een warme oproep aan jobstudenten om zich te melden voor de oogst. Dat kan bijvoorbeeld ook via de website www.helpdeoogst.be Er kunnen de komende weken 2.000 tot 3.000 jobstudenten helpen bij de oogst.

Jaarlijks voert het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) labotesten en analyses uit die het beste pluktijdstip van elke peren- en appelvariëteit naar kwaliteit en bewaarbaarheid aangeven. Dit jaar kwam de periode van 17 tot en met 29 augustus uit de test naar voor als ideale startdatum voor de pluk van de Conférencepeer. De pluk van de andere perenvariëteiten start de week daarop.

Het is dus erg belangrijk om op een korte periode zoveel mogelijk plukkers te verzamelen die mee de handen uit de mouwen willen steken voor het oogsten van onze smaakvolle peren. Bovendien is het plukken van peren een technische vaardigheid die een jobstudent of andere werknemer zonder ervaring snel in de vingers kan hebben. Ook zal de perenpluk afgerond zijn tegen het begin van het nieuwe academiejaar. Ideaal dus voor studenten die nog iets willen bijverdienen.

De perenteelt situeert zich vooral in de regio’s Haspengouw, Hageland en het Waasland, maar ook elders in Vlaanderen zijn er heel wat fruitteeltbedrijven. Omdat het aanbod van buitenlandse seizoensarbeiders  onder druk staat door de coronamaatregelen, doet Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits samen met het Departement Landbouw en Visserij een warme oproep aan jobstudenten om zich te melden.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van VDAB www.helpdeoogst.be. Zo kan VDAB uit die lijst putten als een perenteler plukkers zoekt. Of nog beter: neem zelf het heft in handen en contacteer een perenteler in de buurt! Je vindt ook openstaande vacatures bij fruitteeltbedrijven op deze pagina. Er kunnen de komende weken 2.000 tot 3.000 studenten helpen bij de oogst. Ook voor hen is er een dubbel quotum voor aantal dagen waarop ze als seizoenarbeider kunnen werken. Dat zijn er 130 in plaats van de 65 dagen andere jaren.

Ook jobstudenten die niet in een fruitteeltstreek wonen, zijn meer dan welkom in andere land- of tuinbouwbedrijven. Ook zij zitten volop in de oogst en kunnen nog helpende handen gebruiken. Mogelijk wordt een vakantiejob op een bedrijf dat aardbeien, appels, tomaten, sla of ander lekkers teelt zo een onvergetelijke ervaring!

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw