Droogte: oproep aan alle land- en tuinbouwers om zoveel mogelijk neerslag vast te houden, op te slaan of laten infiltreren

Opslagplaats waterHet is al enige tijd droog en de neerslag die nu valt is eerder beperkt. Daarom roepen we alle land- en tuinbouwers op om zoveel mogelijk het water vast te houden, op te slaan of te laten infiltreren: denk bijvoorbeeld aan het sluiten van stuwtjes/(peilgestuurde)drainages (indien van toepassing) en daarnaast uiteraard opvangen van hemelwater in bassins of open putten.

Meer waterbesparende maatregelen voor dier en plant vindt u op Preventieve maatregelen droogte: Wat kan u doen? 

De stand van zaken, meer info over de actuele droogtetoestand en overzicht droogtemaatregelen kan u opvolgen via integraalwaterbeleid.be

Waar kan ik terecht voor informatie? Contactgegevens waterbeschikbaarheid