Droogtecommissie adviseert opheffing algemeen captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen

Droogtecommissie adviseert opheffing algemeen captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen. Maar met behoud van het verbod waar dit plaatselijk van belang blijft op een beperkt aantal waterlopen in Oost- en West-Vlaanderen.

Het blijft droog

De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. De lage debieten op de bevaarbare waterlopen zijn op heel wat plaatsen een nieuw historisch record voor de tijd van het jaar.

In de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. Ook de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

Spaarzaam omspringen met water blijft dus de boodschap.

De nood aan een algemeen captatieverbod is weg

De vraag naar oppervlaktewater vanuit de landbouw is sterk afgenomen. De meeste gewassen die extra water behoeven, zijn intussen geoogst of het groeiseizoen ervan loopt ten einde.  De beschikbare hoeveelheden zijn voldoende om aan de resterende beperkte vraag te voldoen. De vereiste inspanningen om een captatieverbod te handhaven zijn niet langer nodig.

Droogtecommissie adviseert opheffing algemeen captatieverbod

De Droogtecommissie is dan ook van oordeel dat het algemeen captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen kan opgeheven worden, maar met behoud van het verbod op een aantal waterlopen waar dit plaatselijk van belang blijft, o.a. omwille van het borgen van de drinkwaterproductie of problemen met de  waterkwaliteit door blauwalgenbloei. 

Het advies is intussen overgemaakt aan de provinciegouverneurs met de vraag om het te bekrachtigen via politiebesluit.