Ecosysteemdiensten en landbouw: een wisselwerking met voordelen

Ecowat? Een ecosysteem is een abiotische omgeving (bv. de temperatuur van de omgeving, het vochtgehalte in de bodem, of de wind) waar een geheel van planten en dieren van elkaar afhankelijk zijn om te overleven. Dit levert de maatschappij heel wat voordelen op: voedsel, bescherming tegen overstroming en droogte, klimaatregulering, ruimte voor recreatie en ontspanning, ... Landbouw heeft hier impact op, maar levert ook zelf verschillende van zo’n ecosysteemdiensten. Denk maar aan zorg voor een gezonde bodem, een goede waterkwaliteit en landschapsbeheer… Zo draagt de landbouwer positief bij aan cruciale ecosysteemdiensten.

Ook interesse? Surf dan snel naar onze webpagina Ecosysteemdiensten en ga zelf aan de slag!