Elektronische verzamelaanvraag 2018 beschikbaar op e-loket

Vanaf 20 februari is de verzamelaanvraag 2018 voor land- en tuinbouwers op het e-loket beschikbaar. Landbouwers kunnen hun verzamelaanvraag indienen tot en met zaterdag 21 april 2018. Het voorbereidingsformulier wordt op 23 februari verstuurd. Volmachten voor het invullen van de verzamelaanvraag worden zoals elk jaar best tijdig gemeld. Een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande campagne staan opgesomd in de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2018’ op de website van het Departement Landbouw en Visserij. Deze nieuwigheden worden in een volgend persbericht verder toegelicht.

Beschikbaar vanaf 20 februari

Vanaf 20 februari kunnen land- of tuinbouwers met percelen of exploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hun verzamelaanvraag 2018 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Het is opnieuw verplicht de verzamelaanvraag elektronisch in te dienen.

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is zaterdag 21 april 2018 om middernacht.

Voorbereidingen op 23 februari op de bus

Het voorbereidingsformulier, dat jaarlijks bij landbouwers in de bus valt, wordt op 23 februari verstuurd. Het e-loket kan echter al vanaf 20 februari geraadpleegd en ingevuld worden. Op het e-loket vinden landbouwers ook meer algemene informatie over de verzamelaanvraag.

Waterlopen

Eén van de nieuwigheden op het e-loket heeft te maken met de 1 m teeltvrije zone. De 1 m teeltvrije zone is van toepassing langs alle waterlopen en watervlakken. Op de kaart van het e-loket vinden landbouwers een indicatie van de plaats van deze waterlopen. Bij het opmaken van de voorbereidingsformulieren waren echter nog niet alle waterlopen opgenomen. Daardoor kan de waterlopenlaag op het voorbereidingsformulier iets verschillen van die op e-loket. De waterlopen op het e-loket zijn echter de meest recente.

Volmacht tijdig regelen

Om de aanvraag voor iemand anders in te vullen, is een volmacht nodig. Meer informatie over volmachten staat onder de ‘help’-knop van het e-loket.

Hou er rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden, zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indiendatum nadert.

Begeleiding bij gebruik van het e-loket, maar niet op 21 april

Nuttige informatie voor het invullen van de verzamelaanvraag is te vinden onder de ‘help’-knop.

Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kan de landbouwer bellen naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket staan per provincie het telefoonnummer en de openingsuren.

Heeft de landbouwer zelf geen computer of internet? Dan kan hij een afspraak maken met de buitendienst en daar de aanvraag invullen.

Let op! Op zaterdag zijn de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij gesloten, dus ook op zaterdag 21 april. Afspraken maken of hulp inroepen, gebeurt dus best ruim voor 21 april.

Het e-loket begeleidt ook

Vóór het indienen van de verzamelaanvraag, moeten landbouwers de opmerkingen in het dossier raadplegen. Het e-loket is immers in staat bepaalde fouten of onvolledigheden in de aanvraag te detecteren. Deze worden vanaf 2018 overzichtelijker getoond, zodat in één oogopslag duidelijk is wat de belangrijke opmerkingen zijn of welke opmerkingen de indiening blokkeren.

Al te vaak blijkt dat deze informatie ongelezen verloren gaat. Het is belangrijk te weten dat opmerkingen die bij het indienen gemeld werden op e-loket, nadien niet meer per post opgestuurd of gemaild worden.

Nieuw in 2018

Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag staat de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2018’ (Algemene voorwaarden > Nieuwigheden, veelgemaakte fouten en tips). In een volgend persbericht  vestigt het Departement Landbouw en Visserij de aandacht op enkele van de nieuwigheden ten opzichte van 2017.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw