Elf nieuwe suikerbietrassen op de nationale rassenlijst

suikerbieten op het veldDe Belgische rassenlijst werd uitgebreid met 11 nieuwe rassen suikerbiet. Op basis van de resultaten van de proeven aangelegd in 2019 en 2020 werden de 11 suikerbietrassen toegelaten tot de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen in de categorieën:

  • rhizomanietolerante rassen: Azura KWS, BTS 2335, FD Celtis, Sherlock;
  • rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen het bietencystenaaltje: Azelia KWS, Baboon,
  • BTS 6095 N, FD Kodeks, FD Santacero, Leontina KWS;
  • rhizomanietolerante rassen met tolerantie tegen Rhizoctonia solani: Annemartha KWS.

De CGW proeven (10) werden aangelegd in de Haspengouwse leemstreek te Hemptinne, Avernas-le-Bauduin en Wagnelée; in Henegouwen in Luttre, Pont-à-Celles, Lens, Briffoeil (2); in de zandleemstreek in Nieuwenhove en Sint-Maria-Lierde. De studie van nematodentolerante rassen werd bijkomend uitgevoerd in Limont, Gingelom (2), Acosse en Bleret.

De resultaten worden voorgesteld in de hierna volgende tabellen.

De gemiddelde opbrengsten werden bekomen in kleine perceeltjes met beredeneerde toedieningen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen volgens de Belgische aanbevelingen.

Wanneer de schaal van 1 tot 9 wordt gebruikt, komt 9 overeen met de meest gunstige quotering.

Een korte beschrijving van de rassen volgt op het einde van dit artikel.

Tabel 1: Resultaten van de nieuwe suikerbietrassen, die in de rassenlijst zijn opgenomen na deelname aan de officiële proeven van 2019 en 2020 (gemiddelden van 10 klassieke proeven)
Ras (1) type Wit-ziekte Cerco-spora Roest Grondbe-dekking Blad-steilheid Planten Schieters Wortels netto Grond-tarra Suiker K Na aN Extraheer-baarheid Bruto suiker Witsuiker bruto financieel
- (2) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha

kg/ha kg/ha % mmol/ 100 g S mmol/ 100 g S mmol/ 100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha
100= - - - - - - 99645 - 104538 4094 18.6 20.9 1.8 6.2 92.6 19381 17934 3100
Amarok (S) RT 3.9 4.8 4.7 6.5 7.0 102.3 0.13 101.6 86.1 96.8 92.9 109.0 94.6 100.2 98.3 98.5 97.8
Annelaura KWS (S) RT 6.5 6.0 6.6 6.0 7.8 98.6 0.52 98.6 92.5 102.7 105.9 107.0 94.3 100.0 101.3 101.3 102.1
BTS 4860 N (S) RTNT 4.4 6.1 5.7 6.7 6.8 98.0 0.25 103.8 107.7 97.7 95.5 86.3 89.7 100.3 101.4 101.7 100.8
Evamaria KWS (S) RTNT 6.6 5.2 7.2 5.7 7.5 100.5 0.24 98.2 119.2 102.7 94.4 106.7 92.4 100.4 100.9 101.3 101.3
Gondola KWS (S) RT 6.4 5.8 6.4 5.6 7.5 97.7 0.13 99.7 101.1 100.7 96.9 74.8 101.0 100.2 100.4 100.6 100.5
Mankell (S) RT 2.8 4.5 5.0 6.8 5.3 99.9 1.23 97.3 86.3 98.7 102.4 90.6 136.4 99.3 96.0 95.3 95.8
Xaviera KWS (S) RT 5.9 5.4 5.4 6.1 7.0 102.9 0.25 100.9 107.2 100.7 112.0 125.6 91.5 99.7 101.7 101.4 101.8
GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE RT 5.2 5.4 5.8 6.2 7.0 100.0 0.39 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Annemartha KWS RTRR 4.7 6.6 6.3 6.4 8.3 98.9 0.00 97.9 123.2 100.6 94.2 114.9 120.0 99.8 98.4 98.2 98.1
Azelia KWS RTNT 7.2 5.8 5.6 5.5 7.8 97.7 0.13 104.4 113.0 97.3 103.9 103.0 103.4 99.7 101.6 101.3 100.8
Azura KWS RT 7.2 6.6 6.5 5.6 8.0 95.4 0.26 104.4 108.6 98.7 88.2 153.0 72.3 100.7 103.1 103.8 102.7
Baboon RTNT 3.0 4.1 3.4 6.5 7.0 101.6 0.12 99.4 74.2 100.5 87.8 85.3 94.5 100.5 99.8 100.4 100.3
BTS 2335 RT 3.9 5.7 6.7 6.7 7.8 95.5 0.27 103.2 116.7 99.2 107.7 110.9 109.1 99.6 102.4 101.9 102.0
BTS 6095 N RTNT 5.5 6.6 6.0 6.5 7.5 99.1 0.26 101.1 111.8 99.6 96.1 116.4 95.3 100.1 100.6 100.8 100.4
FD Celtis RT 3.4 4.6 5.2 6.6 7.0 101.4 0.25 106.6 86.3 96.5 104.1 84.3 96.1 99.9 102.9 102.8 102.3
FD Kodeks RTNT 1.6 4.6 4.6 6.6 7.0 102.9 0.13 103.4 90.7 97.4 104.1 83.0 101.8 99.8 100.6 100.4 100.2
FD Santacero RTNT 1.9 5.3 5.7 6.8 6.3 103.2 0.13 103.9 95.2 96.9 102.4 80.5 92.8 100.0 100.6 100.6 99.9
Leontina KWS RTNT 6.0 6.5 6.9 6.0 7.5 96.2 0.00 102.5 110.7 99.1 92.1 137.2 96.7 100.2 101.5 101.7 101.2
Sherlock RT 2.2 6.1 5.8 6.1 7.0 102.8 0.00 99.9 127.5 100.7 97.3 86.7 86.1 100.4 100.6 101.0 100.4
Kbv - - - - - - 2.4 - 1.8 11.5 0.6 2.2 8.3 5.3 0.2 1.8 1.8 1.8

(1) S = standaardras     
(2) RT: rhizomanietolerant; NT: nematoden tolerant; RR: rhizoctoniatolerant    
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering    

Tabel 2: Resultaten van de nieuwe rhizoctoniatolerante suikerbietenrassen, die in de rassenlijst zijn opgenomen na deelname aan de officiële proeven van 2019 en 2020 (gemiddelden van 10 klassieke proeven)
Ras (1) type Wit-ziekte Cerco-spora Roest Grondbe-dekking Blad-steilheid Planten Schieters Wortels netto Grond-tarra Suiker K Na aN Extraheer-baarheid Bruto suiker Witsuiker bruto financieel Rhizoctonia resistentie
- (2) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha kg/ha kg/ha % mmol/ 100 g S mmol/ 100 g S mmol/ 100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha %
100= - - - - - - 99645 - 104538 4094 18.6 20.9 1.8 6.2 92.6 19381 17934 3100 -
GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE RT 5.2 5.4 5.8 6.2 7.0 100.0 0.39 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 40%
BTS 4190 RHC(refRR) RTRR 3.3 4.3 5.3 6.5 6.8 98.3 0.00 90.7 115.2 102.7 92.3 90.7 120.1 100.0 93.1 93.0 93.3 60%
Isabella KWS (ref RR) RTRR 7.7 6.0 5.3 5.7 8.0 101.5 0.12 97.6 113.9 97.5 114.3 109.4 98.0 99.5 95.1 94.6 94.3 61%
Tiaris (ref RR) RTRR 1.8 5.0 4.7 6.6 7.0 102.4 1.80 94.2 81.8 97.0 99.8 134.6 111.8 99.6 91.2 90.9 90.7 63%
GEMIDDELDE REFERENTIE RR RTRR 4.3 5.1 5.1 6.3 7.3 100.7 0.64 94.1 103.6 99.1 102.1 111.6 110.0 99.7 93.1 92.8 92.7 61%
Annemartha KWS RTRR 4.7 6.6 6.3 6.4 8.3 98.9 0.00 97.9 123.2 100.6 94.2 114.9 120.0 99.8 98.4 98.2 98.1 61%
Kbv - - - - - - 2.4 - 1.8 11.5 0.6 2.2 8.3 5.3 0.2 1.8 1.8 1.8 -

(1) ref RR = referentietas RR     
(2) RT: rhizomanietolerant; NT: nematoden tolerant; RR: rhizoctoniatolerant    
(3) Een hoog cijfer komt overeen met een gunstige quotering

Tabel 3: Resultaten van de nieuwe nematodentolerante suikerbietenrassen, die in de rassenlijst zijn opgenomen na deelname aan de officiële proeven van 2019 en 2020 (gemiddelden van 9 besmette proeven)
Ras (1) type Wit-ziekte Cerco-spora Roest Grondbe-dekking Blad-steilheid Planten Schieters Wortels netto Grond-tarra Suiker K Na aN Extraheer-baarheid Bruto suiker Witsuiker bruto financieel
- (2) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha kg/ha kg/ha % mmol/ 100 g S mmol/ 100 g S mmol/ 100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha
100= - - - - - - 102739 - 104082 5336 18.6 18.6 2.7 5.7 92.9 19251 17879 3066
GEMID. STANDAARD RHIZOMANIE RT 5.1 5.4 5.9 6.2 7.0 98.8 0.42 94.5 89.1 100.5 100.9 99.3 97.4 100.0 95.1 95.1 95.3
Bayamo (ref NT) RTNT 0.8 4.3 4.8 6.9 6.3 102.8 0.49 101.4 104.4 98.3 97.7 123.1 107.9 99.8 99.7 99.5 99.3
BTS 3480 N (ref NT) RTNT 5.7 5.2 6.5 6.4 7.0 98.2 0.00 97.3 100.7 102.8 102.2 83.4 101.4 100.1 100.1 100.2 100.7
BTS 4860 N (ref NT) RTNT 4.4 6.1 5.7 6.7 6.8 96.9 0.25 102.2 93.7 98.7 100.7 84.9 93.3 100.1 100.9 101.0 100.7
Eglantier (ref NT) RTNT 4.2 6.1 4.0 7.0 7.0 102.7 0.13 100.7 104.8 96.8 102.4 139.7 112.8 99.5 97.4 96.9 96.6
Evamaria KWS (ref NT) RTNT 6.6 5.2 7.2 5.7 7.5 100.6 0.24 97.7 100.0 103.1 97.1 116.6 96.3 100.2 100.8 100.9 101.5
Jinx (ref NT) RTNT 6.7 4.5 4.4 5.5 7.5 97.7 0.00 98.5 93.1 99.6 99.6 92.7 98.2 100.1 98.1 98.2 98.1
Lisanna KWS (ref NT) RTNT 5.8 6.1 7.0 6.5 7.5 101.2 0.62 102.2 103.3 100.7 100.3 59.6 90.1 100.3 103.0 103.3 103.1
GEMIDDELDE REFERENTIE NT RTNT 4.9 5.4 5.7 6.4 7.1 100.0 0.25 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Azelia KWS RTNT 7.2 5.8 5.6 5.5 7.8 98.2 0.13 103.4 97.0 98.6 107.9 95.1 105.6 99.7 101.9 101.6 101.7
Baboon RTNT 3.0 4.1 3.4 6.5 7.0 103.1 0.12 98.2 69.7 100.5 92.2 88.4 94.6 100.4 98.8 99.1 99.4
BTS 6095 N RTNT 5.5 6.6 6.0 6.5 7.5 96.2 0.26 98.4 97.8 100.5 102.0 105.2 102.4 99.9 99.0 98.8 99.1
FD Kodeks RTNT 1.6 4.6 4.6 6.6 7.0 104.1 0.13 103.0 83.2 98.5 109.2 81.5 108.3 99.6 101.5 101.2 101.5
FD Santacero RTNT 1.9 5.3 5.7 6.8 6.3 102.4 0.13 103.3 86.8 98.3 106.8 69.7 94.0 100.0 101.6 101.6 101.4
Leontina KWS RTNT 6.0 6.5 6.9 6.0 7.5 97.7 0.00 101.9 99.9 99.9 96.3 138.6 99.8 100.0 101.9 101.9 102.0
kbv - - - - - - 2.3 - 1.8 8.8 0.6 2.5 5.6 5.8 0.2 1.8 1.8 1.8

Korte beschrijving van de nieuw aangemelde rassen

Annemartha KWS
Dossiernummer RW 30187
Kweker KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE)
Aanvrager KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie 9K937
Met succes gevolgde proevencycli

rhizoctonia

Speciale kenmerken rhizomanietolerant, rhizoctoniatolerant

 

Azelia KWS
Dossiernummer RW 30173
Kweker KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE)
Aanvrager KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie 8K863
Met succes gevolgde proevencycli klassiek, nematoden
Speciale kenmerken rhizomanietolerant, nematodentolerant

 

Azura KWS
Dossiernummer RW 30191
Kweker KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE)
Aanvrager KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie 9K941
Met succes gevolgde proevencycli klassiek
Speciale kenmerken rhizomanietolerant

 

Baboon
Dossiernummer VG/A/001/ 01022
Kweker SESVANDERHAVE N.V./S.A. - Tienen (BE)
Aanvrager SESVANDERHAVE N.V./S.A. - Tienen (BE)
Aanvraaggemachtigde -
Kwekersreferentie SV2302
Met succes gevolgde proevencycli klassiek, nematoden
Speciale kenmerken rhizomanietolerant, nematodentolerant

 

BTS 2335
Dossiernummer RW 30219
Kweker BETASEED Gmbh (DE)
Aanvrager BETASEED Gmbh (DE)
Aanvraaggemachtigde -
Kwekersreferentie B9209
Met succes gevolgde proevencycli klassiek
Speciale kenmerken rhizomanietolerant

 

BTS 6095 N
Dossiernummer RW 30221
Kweker BETASEED Gmbh (DE)
Aanvrager BETASEED Gmbh (DE)
Aanvraaggemachtigde -
Kwekersreferentie B9210
Met succes gevolgde proevencycli klassiek, nematoden
Speciale kenmerken rhizomanietolerant, nematodentolerant

 

FD Celtis
Dossiernummer RW 30235
Kweker S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvrager S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvraaggemachtigde -
Kwekersreferentie FD19B1134
Met succes gevolgde proevencycli klassiek
Speciale kenmerken rhizomanietolerant

 

FD Kodeks
Dossiernummer RW 30243
Kweker S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvrager S.A.S. FLORIMOND DESPREZ Veuve et Fils – Cappelle-en-Pévèle (FR)
Aanvraaggemachtigde -
Kwekersreferentie FD19B2102
Met succes gevolgde proevencycli klassiek, nematoden
Speciale kenmerken rhizomanietolerant, nematodentolerant

 

Leontina KWS
Dossiernummer RW 30183
Kweker KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE)
Aanvrager KWS SAAT SE & Co. KGaA - Einbeck (DE)
Aanvraaggemachtigde KWS BENELUX B.V. - Kain (BE)
Kwekersreferentie 9K932
Met succes gevolgde proevencycli klassiek, nematoden
Speciale kenmerken rhizomanietolerant, nematodentolerant

 

Sherlock
Dossiernummer VG/A/001/ 01012
Kweker STRUBE D&S GmbH. KG - Söllingen (DE)
Aanvrager STRUBE D&S GmbH. KG - Söllingen (DE)
Aanvraaggemachtigde STRUBE BELGIUM - Gembloux (BE)
Kwekersreferentie ST12933
Met succes gevolgde proevencycli klassiek
Speciale kenmerken rhizomanietolerant