Enquête over agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten komt eraan

Landbouwers kunnen binnenkort hun mening geven over de toepassing van agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten op het terrein. Het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseren daarover samen een enquête.

Het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO III, 2014-2020) van de Vlaamse overheid is halfweg. Via agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten draagt het programma bij tot natuur- en milieudoelen. Het effect van de maatregelen hangt echter voor een belangrijk deel af van de opnamegraad en de toepassing op het terrein.

Daarom peilt een enquête naar knelpunten en verbetervoorstellen voor de verschillende maatregelen en naar de effecten ervan. De bevraging biedt iedere landbouwer, op voorwaarde dat hij/zij in aanmerking komt voor deze maatregelen, de kans om hierover input te geven. Wij doen daarom een warme oproep om de enquête massaal in te vullen. Op die manier kunnen we ons een goed beeld vormen van wat leeft in de sector en kunnen we rekening houden met de mening van de landbouwers in ons beleid.

Landbouwers kunnen de enquête via mail verwachten vanaf 30 januari 2018. Het invullen van de enquête neemt ongeveer een kwartier in beslag.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw