Erkenning droogte van 2020 als ramp


De ernstige droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 wordt door de Vlaamse Regering als ramp erkend. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft zoals landbouwers met teeltschade. Er werd in totaal vanuit 261 erkende steden en gemeenten schade gemeld. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die 25% van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. Op basis van gegevens over de verzekerde boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn.

De Vlaamse Regering erkende op 2 juli 2021 de ernstige droogte als ramp die 261 Vlaamse steden en gemeenten tussen 15 maart en 15 september 2020 trof. Zo’n erkenning kan enkel na advies van het KMI op basis van wetenschappelijke erkenningscriteria. Dat advies werd verkregen op 2 april 2021: de vereiste terugkeerperiode van 30 jaar werd overschreden. 

Raadpleeg de voorwaarden voor tegemoetkoming