Geactualiseerde sectoroverzichten online

Na de publicatie van het nieuwe Landbouw- en Visserijrapport onder de titel ‘Voedsel om over na te denken’ heeft het Departement Landbouw en Visserij ook de sectoroverzichten op zijn website geactualiseerd. Wie geïnteresseerd is in de land- en tuinbouw en in de visserij, krijgt cijfers aangereikt over structurele, economische, sociale en milieu-indicatoren en over het landbouwbeleid. De volgende sectoren komen aan bod: varkens, rundvee (melk- en vleesvee), pluimvee, tuinbouw, akkerbouw, biolandbouw en visserij. De cijfers worden op een gebruiksvriendelijke manier aangeboden, zowel in tabellen als figuren.

Een greep uit de cijfers:

  • Vlaanderen telt in 2015 23.995 landbouwbedrijven. Het aantal bedrijven loopt jaar na jaar terug, maar de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf groeit gestaag. Een gemiddeld bedrijf is nu 25 ha groot. Een gespecialiseerd rundveebedrijf telt 134 runderen, een gespecialiseerd varkensbedrijf 2.069 varkens. Het totale landbouwreaal beslaat 609.098 hectare.
  • 89% van de landbouwbedrijven is gespecialiseerd in een van de drie sectoren. Veeteelt is met 53% veruit de belangrijkste specialisatie, gevolgd door akkerbouw met 23% en tuinbouw met 13%.
  • België heeft in 2015 een handelsoverschot van 6 miljard euro in de handel in landbouwproducten. Vooral dierlijke en agro-industriële producten (bv. meststoffen en bestrijdingsmiddelen) dragen bij tot het positieve saldo met een overschot van elk 2 miljard euro. Vlaanderen heeft een aandeel van 82% in de export.
  • In Vlaanderen zijn er 370 biologische landbouwbedrijven die een areaal van 5.343 ha bewerken.
  • In 2014 daalde het totale netto primaire energiegebruik door de Vlaamse landbouw onder de 24 petajoule. De glastuinbouw blijft de grootste energiegebruiker, maar het aandeel ervan zakt van 53% in 2007 naar 42% in 2014. De landbouw gebruikt bijna 3 miljoen kg actieve stof aan gewasbeschermingsmiddelen, vooral in de aardappelteelt (30%) en fruitteelt (23%). Het kunstmestgebruik komt op 78,4 miljoen kg stikstof, 2,3 miljoen kg fosfor en 24,3 miljoen kg kalium.
  • De Vlaamse vissersvloot bestaat eind 2015 uit 76 commerciële vaartuigen. In vergelijking met 2014 verdwenen 3 vaartuigen uit de vloot. 35 vaartuigen maken deel uit van het grote vlootsegment, 41 vaartuigen van het kleine vlootsegment. Een vissersvaartuig is gemiddeld 28,5 jaar oud.
  • De vloot voerde in 2015 22.489 ton visserijproducten aan, goed voor een aanvoerwaarde van 82 miljoen euro. Pladijs en tong nemen respectievelijk 33% en 13% van het visvolume voor hun rekening. Tong is goed voor 37% van de waardecreatie, pladijs voor 14%.

De sectoroverzichten zijn beschikbaar op www.vlaanderen.be/landbouw/cijfers

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw