Geactualiseerde sectoroverzichten online

Hoeveel varkenshouders zijn er in Vlaanderen? Hoe zit het met het familiale arbeidsinkomen in de akkerbouw? Wat is het energiegebruik van de glastuinbouw? In welke vissoorten is de Vlaamse visserijvloot gespecialiseerd?

Op deze en andere vragen krijgt u het antwoord in de geactualiseerde sectoroverzichten op de cijferpagina van het Departement Landbouw en Visserij. De cijfers brengen de landbouw en visserij en de verschillende deelsectoren in kaart op basis van structurele, economische, sociale en milieukenmerken.

De tabellen en figuren vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw/cijfers.