Gebiedstype MAP6 raadpleegbaar op e-loket

Voor alle percelen is vanaf 14 juni het gebiedstype uit MAP6 raadpleegbaar op het e-loket. Dit kan zowel via het Geoloket Landbouw als de verzamelaanvraag.

Per perceel wordt onder de eigenschappen van de landbouwgebruikspercelen het gebiedstype getoond. Bovendien kan je de indeling van Vlaanderen visualiseren door de laag 'Gebiedstype MAP6' aan te vinken in de lagenkiezer.

Voor meer informatie over MAP6, ga naar de website van VLM.

Terug naar de e-loket startpagina