Geef mee vorm aan de Vlaamse invulling van het GLB na 2020

Publieke bevragingen in het kader van Pijler II van het toekomstige GLB

Zullen er in 2050 nog genoeg landbouwers zijn in Vlaanderen? Wat zijn de noden van onze Vlaamse land- en tuinbouwers?  Hoe kunnen we best omgaan met de impact van de klimaatverandering op de Vlaamse land- en tuinbouw, het platteland en het milieu? Hoe moet het Vlaamse platteland er in de toekomst uitzien?

Wil u over deze en vele andere vragen mee nadenken of heeft u reeds bepaalde ideeën? Kom dan zeker naar de publieke bevraging op 22 februari in Waregem. Dan organiseert het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met het Vlaams Ruraal Netwerk, een  publieke bevraging over de specifieke noden van de Vlaamse landbouw, het milieu gelinkt aan landbouw, en het Vlaamse platteland. Wij kunnen namelijk ook in het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid (Pijler II van het GLB) inspelen op een aantal van deze noden.

Tijdens deze publieke bevraging willen we samen met u in kaart brengen welke behoeftes er bestaan. Dit evenement staat open voor elke burger / voor elke organisatie. Het aantal deelnemers per organisatie kan beperkt worden met het oog op een brede en evenwichtige vertegenwoordiging.

De Europese Commissie heeft in een mededeling de grote lijnen voor het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit de doeken gedaan. Daarmee werd het startschot gegeven voor de voorbereidingen van het nieuwe beleid in de Europese lidstaten.

In november gingen wij alvast aan de slag en brainstormden de betrokken administraties over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de Vlaamse land- en tuinbouw, het milieu, gelinkt aan landbouw, en het Vlaamse platteland. Daar kwam heel wat naar boven, dat we tijdens de publieke bevragingen graag verder met u willen bespreken.

Interesse in deze publieke bevragingen? Het Departement Landbouw en Visserij ontmoet u graag tijdens de publieke bevraging op 15 februari 2018 in Rillaar, ofwel op 22 februari 2018 in Waregem.

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:
Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.
Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.