Geef uw mening over het toekomstige landbouwbeleid!

Hoe moet het toekomstige landbouwbeleid eruit zien?

De Europese Commissie wil via een 30-tal vragen nagaan hoe u denkt over het landbouwbeleid. Er worden vragen gesteld over de doelstellingen van het landbouwbeleid, de directe steun, de generatiewissel, duurzaamheid in de landbouw … De antwoorden op deze vragen zullen het Europese landbouwbeleid na 2020 mee helpen vormgeven. Dit lijkt nog veraf, maar de voorbereidingen beginnen nu al. Het Europese landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid omvat immers veel verschillende steunmaatregelen, denk maar aan de directe inkomenssteun, de zoogkoeienpremie, investeringssteun (VLIF), agromilieumaatregelen, bedrijfsadviesdiensten (KRATOS),  marktinterventie, crisismaatregelen ….

Door te antwoorden op deze vragen, kan u mee vorm geven aan het toekomstige beleid. Zeker invullen dus!

Laat uw stem horen en neem deel aan de enquête tot en met 2 mei 2017.

Ga naar de enquête.


Kandidaten gezocht voor Expert group for technical advice on organic production (EGTOP)

Momenteel wordt er gezocht naar kandidaten die als expert willen plaatsnemen in de Europese Expert group for technical advice on organic production (EGTOP).

Deze expertengroep werkt rond de vraag of bepaalde producten al dan niet in lijn zijn met Europese wetgeving (rond bio, rond aquacultuur, …) en stelt hierover rapporten op.

Raadpleeg de oproep en bijkomende informatie (website Europese Commissie)