Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking. Dat zal vijf jaar van kracht zijn. De doelstellingen die Europa naar voor schuift, worden door de lidstaten verder uitgewerkt zodat ze passen bij de eigen situatie en noden. Binnen België worden twee regionale plannen opgesteld – één daarvan is voor Vlaanderen.

De ontwerpversie van dit Vlaams GLB Strategisch Plan doorliep een openbaar onderzoek in de eerste maanden van 2022 en werd ook al ingediend bij de Europese Commissie. Begin juni vroeg de Europese Commissie een aantal verduidelijkingen en gaf ze enkele aanbevelingen mee. Deze worden nu, net als de opmerkingen die bij het openbaar onderzoek binnen kwamen, onderzocht.

Met de Europese Commissie ging Vlaanderen zelfs al in gesprek. Meer informatie werd gegeven en zelf kregen we ook meer achtergrondinformatie over de vragen en denkpistes van de Europese Commissie. Met deze info en vragen in het achterhoofd wordt het Vlaams GLB Strategisch Plan nu verder op punt gezet om dan opnieuw ingediend te worden. Dit proces kan u altijd volgen op de webpagina van het Departement Landbouw en Visserij.

Infosessies

Hoewel dit nieuwe GLB pas op 1 januari 2023 start, wil het Vlaams Ruraal Netwerk (dat de communicatie rond dit GLB trekt) de landbouwers al vroeger informeren. Daarom organiseren we tien GLB-infosessies in september en oktober, twee in elke provincie. Zo heeft elke landbouwer de kans om deel te nemen en zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Eén van deze sessies zal worden opgenomen en de opname zal later ter beschikking worden gesteld.

Wil u hier zeker bij zijn? Kijk dan wanneer we in uw buurt zijn! Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht.

Meer info, en de link om in te schrijven, vindt u op de webpagina van het Vlaams Ruraal Netwerk.

Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland