Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: overgangsmaatregelen 2021-2022

Zoals u weet is het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat normaal op 1 januari 2021 van start had moeten gaan, met twee jaar uitgesteld. Om de Europese land- en tuinbouwers ook in deze twee overgangsjaren te kunnen blijven ondersteunen, heeft Europa overgangsmaatregelen uitgewerkt voor 2021 en 2022. 
  
Concreet zal u als landbouwer nog steeds de basisbetaling, de premie voor vergroening en de premie jonge landbouwer ontvangen. Ook de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren blijven bestaan in 2021 en 2022. 

Ook in Pijler II worden de meeste maatregelen voortgezet, al dan niet onder aangepaste voorwaarden. Investeringssteun via het VLIF kan bijvoorbeeld nog steeds aangevraagd worden. Voor de agromilieu- en klimaatverbintenissen (vlinderbloemigen, mechanische onkruidbestrijding, …) konden landbouwers met een aflopende verbintenis in het najaar van 2020 intekenen op de verlenging van deze verbintenis met 1 jaar tot eind 2021. Voor 2022 bekijken we momenteel wat mogelijk is.

Voor de hectarepremie voor biologische landbouw zijn er 2 types: voor percelen die worden omgeschakeld naar biologische landbouw, is dat een omschakelingsverbintenis. Nieuwe omschakelingsverbintenissen zullen in 2021 en 2022 nog steeds kunnen afgesloten worden met een looptijd van 2 of 3 jaar. Deze looptijd is afhankelijk van de omschakelingstermijn van de teelt.
Voor percelen die al langer biologisch bewerkt worden, kan een voortzettingsverbintenis afgesloten worden. Nieuwe voorzettingsverbintenissen kunnen in 2021 en 2022 worden afgesloten met een looptijd van telkens één jaar. Voor boslandbouw blijft alles voorlopig bij het oude.

Verdere informatie over de overgangsmaatregelen kan u vinden op onze website Overgangsmaatregelen GLB 2021-2022. Bekijk ook de reportage Overgangsmaatregelen voor het GLB op ons YouTube-kanaal landbouwenvisserij.

Vanaf 1 januari 2023 gaat dan het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van start. Wij houden u zeker op de hoogte van verdere ontwikkelingen!