Gezocht: land- en tuinbouwbedrijven voor een bedrijfseconomische boekhouding bij het Landbouwmonitoringsnetwerk

Bent u als land- en tuinbouwer geïnteresseerd in een gratis bedrijfseconomische boekhouding met de garantie van anonimiteit en vertrouwelijkheid? Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij is op zoek naar extra deelnemers.
 
Een bedrijfseconomische boekhouding geeft economisch inzicht in uw landbouwbedrijf en de bedrijfstakken binnen uw bedrijf. Het verzamelde cijfermateriaal (van technische kengetallen tot bedrijfseconomische resultaten) helpt u om uw bedrijf beter te beheren en de juiste beslissingen te nemen. En bij het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds) is een bedrijfeconomische boekhouding één van de voorwaarden om investeringssteun te kunnen krijgen.
 
Het departement gebruikt de gegevens anoniem om rapporten met onafhankelijke informatie over de rentabiliteit van landbouwsectoren, te gebruiken. Daarnaast worden de gegevens ook gebruikt om beleid voor te bereiden (bijvoorbeeld het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)). Een deel van de verzamelde gegevens van het Landbouwmonitoringsnetwerk vloeit door naar het Europese boekhoudnet.
 
Het LMN telt nu al 600 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. We zoeken nieuwe deelnemers om de cijfers en steekproeven representatief te houden voor de Vlaamse land- en tuinbouw.
 
Hebt u interesse of wilt u bijkomende informatie? Surf dan naar www.vlaanderen.be/landbouw/boekhouding of neem contact met ons op bedrijfsboekhouding@lv.vlaanderen.be.

Dit artikel werd verstuurd met de nieuwsflash Landbouw en Visserij. Abonneer u hierop en schrijf u in via Nieuwsflash.