Graanvergaderingen voorjaar 2018

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid houdt dit voorjaar drie voorlichtingsvergaderingen in verband met de graanteelt.

  • Lubbeek: op dinsdag 20 februari 2018 om 19.45 uur in zaal ‘Libbeke’, Gellenberg 16 in 3210 Lubbeek
  • Oudenaarde: op woensdag 21 februari 2018 om 19.45 uur in salons ‘Mantovani’, Doorn 1 in 9700 Oudenaarde
  • Ninove: op dinsdag 27 februari 2018 om 19.45 uur in zaal ‘Kellenhof’, Edingsesteenweg 10 in 9406 Meerbeke

De studieavonden verlopen o.m. in samenwerking met het Landbouwcentrum voor Granen (LCG vzw). De studievergadering geldt als opleidingsactiviteit binnen het opleidingsprogramma voor de Fytolicentie.

Het programma ziet er als volgt uit :

  1. ‘N-adviezen voorjaar 2018 in de granen op basis van N-index; SMART bodem: variaties in de bodem slim aanpakken’, door Jan Bries, Davy Vandervelpen (Bodemkundige Dienst van België)
  2. ‘Gewasbescherming in de graanteelt’, door Daniel Wittouck (Landbouwcentrum Granen), Jean-Luc Lamont (Departement Landbouw en Visserij)
  3. ‘Voorjaarsactualiteiten in de granen’, door Lieven Van Ceunebroeck (Akkerbouwexpert)

Voor meer informatie kunt u jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be contacteren (tel. 0473/83 70 57).

Tijdens de pauze wordt een consumptie aangeboden door de Vlaamse overheid.

Iedereen van harte welkom.

Contact

Jean-Luc Lamont | Tel. 02 276 28 46
jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw