Graanvergaderingen voorjaar 2020

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid houdt dit voorjaar drie voorlichtingsvergaderingen in verband met de graanteelt.

De graanvergaderingen vinden plaats op volgende data en locaties:

  • Lubbeek : op woensdag 19 februari 2020 om 19.45 uur in zaal ‘Libbeke’, Gellenberg 16, te 3210 Lubbeek
  • Denderwindeke : op dinsdag 25 februari 2020 om 19.45 uur in zaal ‘De Parel’, Heirebaan 357, 9400 Denderwindeke
  • Oudenaarde : op donderdag 27 februari 2020 om 19.45 uur in salons ‘Mantovani’, Doorn 1, te 9700 Oudenaarde

De studieavonden verlopen o.m. in samenwerking met het Landbouwcentrum voor Granen (LCG vzw). Het programma ziet er als volgt uit :

  1. ‘N-adviezen voorjaar 2020 in de granen op basis van N-index, recente proefveldresultaten’, door Jan Bries, Davy Vandervelpen (Bodemkundige Dienst van België)
  2.  ‘Waarheen met de graanmarkt? Welke invloed hebben handelsdisputen op de prijsvorming?’ door François Huyghe (Boerenbond)
  3. ‘Gewasbescherming in de graanteelt, voorjaarsactualiteiten 2020’, door Geert Verhiest (Akkerbouwexpert Sanac)

Bij vragen kunt u contact opnemen met jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be (telnr. 0473/83 70 57).

Tijdens de pauze wordt een consumptie aangeboden door de Vlaamse overheid.

Iedereen van harte welkom.

Contact

Jean-Luc Lamont | Tel. 02 276  28 46
jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw.