Gratis wateradvies voor uw bedrijf

Heel wat landbouwers hadden deze zomer problemen door de aanhoudende droogte. Denk zeker eens aan de subsidiemaatregel KRATOS, want die kan helpen om de impact van droogte op uw bedrijfsvoering te verminderen.

Dankzij het bedrijfsadviessysteem KRATOS kunt u als landbouwer over 14 verschillende thema’s gratis advies op maat van uw bedrijf inwinnen. Als u zo’n advies aanvraagt over de adviesmodule ‘7B Kaderrichtlijn water + wateraudit’ kunt u een wateraudit laten uitvoeren op uw bedrijf. Hierbij wordt het volledige waterverbruik per waterbron en per toepassing in kaart gebracht. Daarnaast krijgt u ook advies over welke alternatieve waterbronnen u op uw bedrijf zou kunnen gebruiken. U leert via welke waterbesparende maatregelen u het gebruik van grondwater kunt verminderen als uw bedrijf zich in een gebied bevindt waar de grondwaterstand te laag is. Tot slot krijgt u ook tips om water te hergebruiken.

Het advies wordt opgemaakt op basis van de concrete bedrijfssituatie en kan daardoor een nuttig instrument zijn om u te helpen de impact van droogte op uw bedrijfsvoering te verlagen.

U kunt het advies aanvragen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Voor meer info over KRATOS kunt u terecht op kratos@lv.vlaanderen.be en op www.vlaanderen.be/landbouw/kratos


10e Fokkerijdag: in actie voor genetische vooruitgang

Op deze jubileumeditie van de fokkerijdag zetten we het samenwerkingsverband van experten uit het onderzoeksveld, de fokkerijorganisaties en de overheid in de schijnwerpers. Zij delen hun kennis en visie met alle aanwezigen.

De fokkerijdag is een uniek moment om kennis te delen met leden van fokkerijorganisaties, voorlichters, docenten fokkerij en fokkers ... maar ook ideaal om uw netwerk te onderhouden en uit te breiden. Plaats van afspraak: Vlaams Administratief Centrum Leuven op 7 november 2018. Meer informatie en hoe u kunt inschrijven vindt u in onze agenda: www.vlaanderen.be/landbouw/agenda.

Veetournee: omschakeling naar een biologisch rundveebedrijf

Tijdens de eerste editie van de Veetournee in mei en juli 2018 werden in het namiddaggedeelte verschillende infosessies gehouden. Onlangs verscheen hierover een artikel in de vakpers. Een van deze sessies behandelde de mogelijkheden en moeilijkheden bij het omschakelen van een gangbaar naar een biologisch rundveebedrijf. Lees hier meer over het thema ‘ Omschakeling naar een biologisch rundveebedrijf’.