Healthy Water for Happy Cows: Welk water drinken uw koeien?

Healthy water for happy cows enquêteDe kwaliteit van het drinkwater is belangrijk voor gezonde koeien en goede technische resultaten. Maar wat als de kwaliteit van het drinkwater van de koeien toch niet zo goed is? Wat als de waterbron bacteriologisch niet voldoet? Moeten we dan overschakelen naar leidingwater of toch opteren voor een waterbehandeling om de bacteriologische kwaliteit van het water te verbeteren? Binnen de varkens- en pluimveehouderij kiest men vaak om het water chemisch te ontsmetten, maar kan dit ook voor rundvee op dezelfde manier en met dezelfde technieken? En heeft zo’n ontsmetting invloed op de werking van de pens?

Veel vragen… Daarom beslisten vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s om een Operationele Groep op te richten, samen met Inagro en de Hooibeekhoeve en met steun van Vlaanderen en Europa. Binnen deze Operationele Groep wordt tussen februari 2021 en eind januari 2023 in het labo en in de praktijk onderzocht wat het effect is van chemische drinkwaterontsmetting op de penswerking en de prestaties van koeien. Naast kennis uit onderzoek willen we graag ook zoveel mogelijk kennis uit de praktijk verzamelen.

Hier hebben we uw hulp als melkvee- of vleesveehouder nodig! Vul onze korte enquête Healthy water for Happy cows: Welk water drinken jouw koeien? en deel (anoniem) uw ervaring met drinkwater en eventuele drinkwaterbehandelingen. 

Wil u dit onderwerp opvolgen? Neem dan zeker een kijkje op de website Inagro PROJECTFICHE Healthy Water for Happy Cows en bekijk het filmpje. Volg hun nieuwsbrieven voor meer info en tips. 

Meer info 

Inagro | An Cools | an.cools@inagro.be 

Hooibeekhoeve | Els Stevens | e.stevens@provincieantwerpen.be 

Deze communicatie kadert binnen de operationele groep Healthy Water for Happy Cows en komt tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid en de EU - Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland , HQ-line, Inagro, CID Lines, Provincie Antwerpen, Pro- Agro