Herinnering uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag 2020

De uiterste indieningsdatum werd uitgesteld naar vrijdag 15 mei. Door de coronacrisis verloopt het indienen met mondjesmaat en de uiterste datum nadert snel. Het departement herinnert daarom graag aan deze uiterste indieningsdatum en raadt aan tijdig te starten met invullen, zodat indien nodig de buitendiensten gecontacteerd kunnen worden indien hulp nodig is.

Is de verzamelaanvraag reeds ingediend?

Landbouwers die hun verzamelaanvraag al hebben ingediend op het e-loket, hebben een bevestigingse-mail ontvangen op het opgegeven e-mailadres. Ook op het e-loket (tegel ‘verzamelaanvraag’) kunnen de landbouwers de status van de verzamelaanvraag nakijken. De datum van indiening en de naam van de persoon die laatst heeft ingediend, worden ook vermeld.

Nog niet ingediend?

Als de landbouwer nog geen verzamelaanvraag heeft ingediend, moet dit ten laatste op 15 mei gebeuren om geen steun te verliezen als gevolg van de laattijdige indiening. Bij een indiening na 15 mei wordt er per werkdag 1% van de steun afgehouden. Indienen na 9 juni betekent dat er geen steun meer uitbetaald kan worden. Een initieel ingediende versie kan na 15 mei wel nog worden gewijzigd tot en met vrijdag 12 juni, zonder verlies van steun.

Volmachthouders kunnen op het e-loket gemakkelijk nagaan voor welke klanten het dossier nog niet ingediend is. De overzichtslijst van dossiers op e-loket kan in Excel bewaard worden. In die lijst kan dan gefilterd worden op de ‘status’ van het dossier. Dossiers met status ‘Klaargezet’ of ‘In bewerking (nog niet ingediend)’ zijn nog niet ingediend. Er kan ook gefilterd worden op ‘laatste behandelaar’ om de eigen dossiers terug te vinden. De ‘laatste behandelaar’ is enkel ingevuld als het dossier in bewerking is of werd ingediend.

Brede weersverzekering

Landbouwers die de premie voor de brede weersverzekering aanvragen, moeten alle daartoe bestemde percelen ten laatste op 15 mei toegevoegd hebben in de verzamelaanvraag en geselecteerd hebben voor de brede weersverzekering. In tegenstelling tot andere wijzigingen die aanvaard worden tot 12 juni, kan je dus na 15 mei geen bijkomende percelen selecteren voor de brede weersverzekering.

Betalingsrechten en overnames

De uiterste datum om een bedrijfsovername te melden, is 5 mei 2020. Meldingen van bedrijfsovernames na deze datum zullen tot gevolg hebben dat de verzamelaanvraag niet tijdig ingediend kan worden.

Om betalingsrechten te activeren, moeten percelen waarop dit gebeurt op 15 mei in gebruik zijn. Overdrachten van betalingsrechten moeten ook uiterlijk op deze datum ingediend zijn, zodat de overnemer deze nog in de huidige campagne kan activeren.

Hulp bij het invullen van de verzamelaanvraag

Landbouwers kunnen steeds een volmacht geven aan een derde persoon of een organisatie om de verzamelaanvraag in te vullen en in te dienen. Deze aanvraag tot volmacht verloopt via het e-loket of een formulier dat landbouwers op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be onder de ‘Help’-tegel kunnen downloaden.

Hou er rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden (bij voorkeur vóór 12 mei 2020) zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag nadert.

Landbouwers kunnen ook telefonisch of via mail bij hun buitendienst terecht voor hulp bij het indienen. Landbouwers kunnen de contactgegevens van de verschillende buitendiensten raadplegen op www.landbouwvlaanderen.be onder de ‘contact’-tegel. De medewerkers van het departement kunnen de landbouwers via de telefoon op weg helpen wanneer indienen via de computer echt niet lukt.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw