Herverdeling tong VIIIa,b

Periode 1 augustus – 09 augustus 2012

In toepassing van artikel 21 § 3 van het M.B. van 23 december 2011, gewijzigd bij de M.B.’s van 11 april 2012 en 5 juli 2012 (herverdeling van het tongquotum in de Golf van Gascogne), heb ik de eer u mede te delen dat de vissersvaartuigen, die toegang hebben tot de Golf van Gascogne, in de periode van 1 augustus 2012 om 00.00 uur tot en met 9 augustus 2012 om 24.00 uur, een hoeveelheid van 1.000 kg tong mogen vangen.

Ingeval het globale Belgische tongquotum VIIIa,b eerder benut is, zal de visserij gesloten worden.