Hervorming volmachtensysteem Departement Landbouw en Visserij

Op 1 juni 2017 werd het volmachtensysteem binnen het Departement Landbouw en Visserij vereenvoudigd. Enerzijds werd het aantal types volmachten beperkt. Anderzijds worden volmachten bruikbaar voor alle soorten van aanvragen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Waar er voorheen vier types volmachten waren, werd dit teruggebracht tot twee types:

1. Raadplegen-volmacht

Met deze volmacht geeft de volmachtgever inzagerecht in alle historische, huidige en toekomstige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij. De volmachthouder kan geen aanvragen indienen.

2. Beheren-volmacht

Met deze volmacht geeft de volmachtgever een volmacht voor het indienen en wijzigen van alle huidige en toekomstige aanvragen alsook automatisch inzagerecht in uw historische, huidige en toekomstige dossier- en identificatiegegevens (inclusief financiële gegevens) op het e-loket Landbouw en Visserij.

Belangrijk om op te wijzen is dat voortaan ook VLIF-aanvragen kunnen worden ingediend met een beheren-volmacht. Vroeger bestond hiervoor een aparte VLIF-volmacht.

De bestaande volmachten werden, waar dat inhoudelijk en juridisch gezien kon, automatisch omgezet naar een nieuwe volmacht. Volmachten die niet konden worden omgezet, werden stopgezet. Volmachtgevers en -houders kunnen hun volmachten steeds consulteren en beheren via het e-loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Meer info

Meer informatie over de volmachten vindt u in de infofiche ‘Volmachten Departement Landbouw en Visserij’ en op de helppagina van het e-loket Landbouw en Visserij.


Online subsidiewijzer en rechtenverkenner

Raadpleeg op www.rechtenverkenner.be de rechtenverkenner met een online overzicht van alle sociale rechten: premies en andere voordelen voor kwetsbare groepen, afkomstig van verschillende overheden.

U vindt deze nuttige links ook via de online subsidiewijzer: www.vlaanderen.be/landbouw/subsidiewijzer. Hier zijn andere subsidies en specifieke ondersteuningsmaatregelen opgelijst waar landbouwbedrijven gebruik van kunnen maken, naast de subsidies van het Departement Landbouw en Visserij.