Het Departement Landbouw en Visserij en ILVO samen op Agribex

Van 5 tot en met 10 december vindt Agribex 2017 plaats in Brussel Expo. Het Departement Landbouw en Visserij en ILVO nemen samen deel met een mooie stand in de centrale hal 5 (standnummer 5204). Breng ons zeker een bezoekje en win een leuke prijs!

Smart farming

Het hoofdthema van Agribex en onze beursstand is smart farming. We informeren u over de voordelen en het nut van precisielandbouw voor de plantaardige en dierlijke productie. Drones, hyperspectrale camera’s, geluidstechnologie in de varkenshouderij, beeldtechnologie bij vleeskuikens, plaatsspecifiek spuiten, … het komt allemaal aan bod.

Daarnaast kunt u ook voor andere informatie bij ons terecht. Heeft u vragen over het VLIF, een bepaalde maatregel of premie? Onze experten staan eveneens elke dag paraat om uitleg te geven.

Boeren op een Kruispunt

Vzw Boeren op een Kruispunt is aanwezig op onze stand om op uw vragen of vragen van uw familieleden of vrienden te antwoorden. Ook een discreet gesprek is mogelijk.

Registratie e-mailadres

Landbouwers die nog geen e-mailadres hebben geregistreerd bij het Departement Landbouw en Visserij, kunnen hiervoor elke beursdag langskomen op de stand. In ruil voor de registratie van uw e-mailadres ontvangt u een leuke prijs.

Wedstrijd

Ook deze keer organiseren we een wedstrijd op de stand. Kunt u de vragen oplossen (de antwoorden zijn te vinden op de stand), dan wint u een powerbank. Speel dus zeker mee!


Wijziging voorwaarden vergroeningspremie

Vanaf 2018 wijzigen de voorwaarden van het ecologisch aandachtsgebied (EAG) van de vergroening. Het gaat over de EAG-types landschapselementen, bufferstroken en akkerranden, bosranden, groenbedekkers en stikstofbindende gewassen. Zo kan bijvoorbeeld de 1-meter teeltvrije zone in rekening gebracht worden als ecologisch aandachtsgebied.

Alle informatie over de wijzigingen kunt u vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening of op de stand van het Departement Landbouw en Visserij op Agribex.