Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 16 december 2016

De laatste indienperiode van 2016 voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 16 december. Een aanvrager kan zich tot en met die dag laten bijstaan via de infolijn van het VLIF.
Vanaf 1 januari 2017 kunnen opnieuw VLIF-steunaanvragen ingediend worden.

De indienperiode sluit af op 16 december omdat veel aanvragers pas in de laatste dagen voor het afsluiten nog een steunaanvraag indienen. Om de aanvragers zo veel mogelijk begeleiding te bieden, wordt de permanentie van de infolijn verhoogd tussen 1 en 16 december 2016 (alle werkdagen van 9.00 u. tot 16.00 u.).

Naast de infolijn kunnen aanvragers ook de handleiding raadplegen op de webpagina’s van het VLIF. Daarin staat stap voor stap hoe een steunaanvraag ingediend moet worden. Bovendien staat in deze handleiding waar de standaarddocumenten zoals aanvraagformulier, selectiebrief en nazicht van aanvraag te vinden zijn.

Het Departement Landbouw en Visserij raadt aan om niet te wachten tot één van de laatste dagen van een blokperiode om een steunaanvraag in te dienen. Bij problemen kan dit er toe leidden dat de steunaanvraag pas in de volgende indienperiode kan worden aangemeld.

Voor meer technische en praktische informatie over het indienen van een steunaanvraag via het e-loket kan iedereen terecht bij de Infolijn: 02 552 73 20

Voor inhoudelijke vragen kunnen aanvragers contact opnemen met de provinciale buitendienst.

De eerste indienperiode voor 2017 start op 1 januari. Op de webpagina’s van het VLIF is het volledige overzicht van de indienperiodes voor de verschillende VLIF-maatregelen te vinden.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw