Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december 2018

De laatste indienperiode van 2018 voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 17 december. Wacht niet tot één van de laatste dagen van een blokperiode om uw aanvraag in te dienen. Anders loopt u het risico dat uw aanvraag pas in de volgende indienperiode kan worden behandeld.

Hoe u een steunaanvraag kunt indienen leest u stap voor stap in de handleiding op de webpagina’s van het VLIF. Er is ook begeleiding mogelijk via de infolijn op het nummer 02 552 73 20, die alle werkdagen bereikbaar is tijdens de kantooruren. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met uw provinciale buitendienst.

Vanaf 1 januari 2019 kunt u opnieuw VLIF-steunaanvragen indienen. Op de webpagina’s van het VLIF vindt u het volledige overzicht van de indienperiodes voor de verschillende VLIF-maatregelen.


STUDIEDAGEN AGRIFLANDERS 2019
Innovatie, haalbaar voor iedereen!

Op donderdag 10 januari organiseert het Vlaams Ruraal Netwerk een studievoormiddag onder de titel ‘Innovatie, haalbaar voor iedereen!’. Uitdagingen in de landbouw aanpakken, is namelijk een zaak van landbouwers, overheid, kennisinstellingen, adviseurs en toeleveranciers. Een nauwe samenwerking tussen deze actoren is noodzakelijk om innovatie doelgericht in de praktijk te brengen en om efficiënte antwoorden te bieden op de landbouwvraagstukken. Met deze studiedag willen we de koppeling tussen landbouwpraktijk en onderzoek centraal stellen, en aantonen dat een hechte samenwerking de motor vormt voor innovatie.
Het volledige programma en de link om in te schrijven vindt u op volgende pagina: https://ruraalnetwerk.be/agenda/studiedag-innovatie

De data in mijn tractor, melkmachine, ventilatieregelaar ... Wat kan ik daar (meer) mee?

Op vrijdag 11 januari organiseren het Departement Landbouw en Visserij, ILVO en Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020) het slotevent van het ‘jaar van de data in de landbouw’ tijdens Agriflanders (Flanders Expo, Gent). Tijdens deze studiedag krijgt u op een interactieve wijze een stand van zaken i.v.m. data in de landbouw: “Hoe bescherm je data? Hoe ‘koop’ of ‘verkoop’ je data? Zijn er al datadeelsystemen die veilig, transparant en fair omgaan met de rechten van elke partner? Van welke scenario’s voor datadeling droom je zelf? Wat staat er in de Europese ‘Code of conduct’? En wat is de ‘datahub’?” Inschrijven kan via deze link.