Indienperiode voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 18 december 2017

De laatste indienperiode van 2017 voor VLIF-steunaanvragen sluit af op 18 december. Een aanvrager kan zich tot en met die dag laten bijstaan via de infolijn van het VLIF.
Vanaf 1 januari 2018 kunnen opnieuw VLIF-steunaanvragen ingediend worden.

De indienperiode sluit af op 18 december 2017 omdat veel aanvragers pas in de laatste dagen voor het afsluiten van een indienperiode een steunaanvraag indienen. De  infolijn geeft begeleiding en is alle werkdagen bereikbaar tijdens de kantooruren.

U vindt ook informatie in de handleiding op de webpagina’s van het VLIF. Hierin leest u stap voor stap hoe u een steunaanvraag kunt indienen via het e-loket. Bovendien staat in deze handleiding waar u standaarddocumenten zoals aanvraagformulier, selectiebrief en nazicht van aanvraag kunt raadplegen.

Voor technische en praktische informatie over het indienen van een steunaanvraag via het e-loket kunt u terecht bij de Infolijn: 02 552 73 20. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met uw provinciale buitendienst.

Wacht niet tot één van de laatste dagen van een blokperiode om uw steunaanvraag in te dienen. Bij problemen kan dit er toe leiden dat uw steunaanvraag pas in de volgende indienperiode kan worden aangemeld.
De eerste indienperiode voor 2018 start op 1 januari. Op de webpagina’s van het VLIF vindt u het volledige overzicht van de indienperiodes voor de verschillende VLIF-maatregelen.

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be