Individuele bevraging randvoorwaarde erosiebestrijding

Individuele bevraging randvoorwaarde erosiebestrijding

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een individuele bevraging gepubliceerd over de uitvoering van de randvoorwaarde erosiebestrijding. De bevraging kan worden ingevuld op het e-loket van 24 september 2020 tot en met 18 december 2020. Zeker landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen worden aangemoedigd om deze bevraging in te vullen.

Voor de uitvoering van de randvoorwaarde erosiebestrijding kan u als landbouwer kiezen uit verschillende maatregelen die ingedeeld zijn in een aantal pakketten. Op deze manier kan u uw expertise inzetten en maximaal inspelen op de specifieke omstandigheden van uw bedrijf.

In deze bevraging kan u aangeven welke maatregelen u specifiek kiest binnen de randvoorwaarde erosiebestrijding. Met de resultaten van deze bevraging moet voor het departement duidelijk worden welke maatregelen het meest gekozen worden, of het huidige systeem voldoende flexibiliteit biedt en of de maatregelenpakketten het gewenste erosiebestrijdende effect geven. De inbreng van uw ervaring en expertise is erg waardevol om de randvoorwaarde erosiebestrijding op een kwaliteitsvolle manier te kunnen evalueren. Daarom vragen we aan alle landbouwers met (zeer) hoog erosiegevoelige percelen om deze bevraging in te vullen. Het departement zal de individuele resultaten vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken in het kader van dit onderzoek.

De bevraging is beschikbaar op het e-loket van 24 september 2020 tot en met 18 december 2020.

Een aantal gegevens van de zeer (hoog) erosiegevoelige percelen werden reeds op voorhand ingevuld, zodat het invullen van de bevraging gemakkelijk verloopt en niet veel tijd in beslag neemt. De toepassing is volledig vernieuwd en het is nu mogelijk om antwoorden te kopiëren en te plakken, zodat u de bevraging nog sneller kan invullen als u bv. dezelfde maatregelen neemt op percelen met eenzelfde teelt. De percelen met grasland werden uit de bevraging verwijderd.